Giao dịch Ngô | Mua bán Hợp Đồng Tương lai Ngô | CFD Ngô | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giao dịch Ngô Futures không kỳ hạn CFD

Ngô Đầu tư

Loại:Hàng hóa

Nhóm:Không thời hạn

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Ngô Điều kiện giao dịch CFD - #C-CORN

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

Thời gian giao dịch Ngô - #C-CORN

Bắp trading hours are the time when investors can buy and sell Bắp. The Bắp is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Bắp during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Bắp at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Bắp trading hours begin and end.

Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 302:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 402:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 502:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 602:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20

Ngô

Futures với ngô là dụng cụ hedging, cho phép bảo hiểm rủi ro biến động giá hàng hóa mạnh. Nó cũng là một trong những tiêu chuẩn định giá toàn cầu và cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư. Giá futures ngô tính theo đô la Mỹ cho 100 giạ (1 hợp đồng CFD là 100 giạ, 1 lot là 200 đơn vị hợp đồng). 1 giạ là đơn vị thể tích và khối lượng: 35.2391 lít (tại Mĩ) và 1 giạ ngô bằng 25.4 kg.

Giao dịch CFD index và khám phá lợi thế giao dịch CFD cùng IFC Markets

650+ Dụng cụ giao dịch - Ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại, index, ETF và crypto future

Dụng cụ synthetic - áp dụng phương pháp GeWorko

Phần mềm giao dịch tiên tiến - NetTradex, Metatrader 4 /5

Thực hiện lệnh ngay lập tức và spread thấp

Chương trình hợp tác có lợi - lên đến $15 cho 1 lot

24/7 hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger