Giao dịch Lúa mì | Mua bán Hợp Đồng Tương lai Lúa mì | CFD Lúa mì | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giao dịch Lúa mì Futures không kỳ hạn CFD

Lúa mì Đầu tư

Loại:Hàng hóa

Nhóm:Không thời hạn

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Lúa mì Điều kiện giao dịch CFD - #C-WHEAT

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

Thời gian giao dịch Lúa mì - #C-WHEAT

Lúa mì trading hours are the time when investors can buy and sell Lúa mì. The Lúa mì is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Lúa mì during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Lúa mì at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Lúa mì trading hours begin and end.

Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 302:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 402:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 502:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
Thứ 602:00 — 14:45, 15:30 — 20:2002:00 — 14:45, 15:30 — 20:20

Lúa mì

Futures lúa mì - dụng cụ hedging, cho phép bảo hiểm người tham gia giao dịch khỏi biến động mạnh của giá hàng hóa này. Nó cũng là chỉ giá toàn cầu và cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư. Giá futures lúa mì tính bằng USD cho 100 giạ (1 hợp đồng CFD là 100 giạ, 1 lot là 150 hợp đồng CFD đơn vị). Giạ là đơn vị thể tích và khối lượng; 1 giạ Mĩ = 35,2391 lít; 1 giạ lúa mì = 27,216 kg.

Giao dịch CFD index và khám phá lợi thế giao dịch CFD cùng IFC Markets

650+ Dụng cụ giao dịch - Ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại, index, ETF và crypto future

Dụng cụ synthetic - áp dụng phương pháp GeWorko

Phần mềm giao dịch tiên tiến - NetTradex, Metatrader 4 /5

Thực hiện lệnh ngay lập tức và spread thấp

Chương trình hợp tác có lợi - lên đến $15 cho 1 lot

24/7 hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger