fbNgày chia cổ tức | Cổ phiếu online | IFCM Việt Nam

Ngày chia cổ tức

Cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu trong công ty. CFD (hợp đồng chênh lệch) cổ phiếu - là công cụ cho phép các nhà đầu tư nhận lợi nhuận từ những thay đổi về tỷ giá các cổ phiếu với thanh khoản của các công ty lớn nhất thị trường mà không có sở hữu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào xu hướng vị trí của CFD cổ phiếu. Tài khoản khách hàng sẽ được tính thêm hoặc trừ vào tài khoản bằng với số tiền cổ túc mà được công ty thông báo.

Giá cổ phiếu được xác định không chỉ bởi các yếu tố thị trường hoặc yếu tố tổ chức của công ty và các điều kiện kinh tế trong một lĩnh vực cụ thể, mà còn dựa vào đặc điểm cụ thể của công ty và khả năng tạo ra dòng tiền sở hữu. Từ tiền cổ tức sẽ thu lại tiền thuế (tại thị trường chứng khoản sàn thu lại): đối với dụng cụ #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... thuế 15%; đối với #L-...- 20%; đối với #D-...- 26.375%; đối với #T-...- 20.315%. Từ điều chỉnh cổ tức dương có thể sẽ giựa lại tiền thuế; ngoài ra thì có thể thu thêm phí cho giao dịch thêm tiền hoặc trừ tiền của cổ tức. Thông tin điều chỉnh cổ tức và thu thuế có thể xem trong bảng thống kê (statement).

Dưới đây liệt kê các thông tin chi tiết về các công ty, CFD cổ phiếu giao dịch và các ngày trả cổ túc. Bản liệt kê dùng cho mục đích tham khảo chứ không là chiến lược để giao dịch. Để xem thông tin chi tiết về các điều kiện giao dịch CFD cổ phiếu, Bạn hãy xem mục sau. Tài khoản và các điều kiện .

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy
 • Chứng khoán

  • NASDAQ
  • NYSE
  • ASX
  • LSE (IOB)
  • LSE
  • TSE
  • HKEx
  • TSX
  • Xetra
 • Khu vực

  • Nguyên liệu cơ bản
  • Bất động sản
  • Ngành năng lượng
  • Tài chính
  • Hàng hóa tiêu dùng hàng ngày
  • Y tế
  • Công nghiệp
  • Công nghệ thông tin
  • Dịch vụ truyền thông
  • Giao dịch
  • Hàng tiêu dùng lựa chọn cá nhân
  • Dịch vụ công cộng
Bảng thông tin
Dụng cụNgày thông báo cổ tứcNgày
trả cổ tức
Ngày đăng kýNgày trả cổ tức Cổ tức điều chỉnh
#S-NKE 20.11.2020 04.12.2020 07.12.2020 29.12.2020 0.275 USD
#S-UNH 04.11.2020 04.12.2020 07.12.2020 15.12.2020 1.25 USD
#S-BAC 21.10.2020 03.12.2020 04.12.2020 24.12.2020 0.18 USD
#S-HOG 27.10.2020 03.12.2020 04.12.2020 18.12.2020 0.02 USD
#S-PEP 19.11.2020 03.12.2020 04.12.2020 07.01.2021 1.0225 USD
#S-RF 15.10.2020 03.12.2020 04.12.2020 04.01.2021 0.155 USD
#H-0151 19.11.2020 03.12.2020 04.12.2020 23.12.2020 0.0065 USD
#S-NVDA 18.11.2020 03.12.2020 04.12.2020 29.12.2020 0.16 USD
#CA-OTEX 05.11.2020 03.12.2020 04.12.2020 22.12.2020 0.2008 USD
#S-HD 19.11.2020 02.12.2020 03.12.2020 17.12.2020 1.5 USD
#H-0002 19.10.2020 02.12.2020 03.12.2020 15.12.2020 0.63 HKD
#S-QCOM 14.10.2020 02.12.2020 03.12.2020 17.12.2020 0.65 USD
#S-HAL 02.11.2020 02.12.2020 03.12.2020 23.12.2020 0.045 USD
#CA-ATDb 24.11.2020 02.12.2020 03.12.2020 17.12.2020 0.0875 CAD
#CA-FNV 04.11.2020 02.12.2020 03.12.2020 17.12.2020 0.26 USD
#CA-IMO 30.10.2020 02.12.2020 03.12.2020 01.01.2021 0.22 CAD
#CA-SU 18.11.2020 02.12.2020 03.12.2020 24.12.2020 0.21 CAD
#S-GS 13.10.2020 01.12.2020 02.12.2020 30.12.2020 1.25 USD
#S-COST 16.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 11.12.2020 10 USD
#S-SLB 16.10.2020 01.12.2020 02.12.2020 14.01.2021 0.125 USD
#S-SLB 16.10.2020 01.12.2020 02.12.2020 14.01.2021 0.125 USD

Để biết thêm: Điều kiện giao dịch CFD cổ phiếu

Hãy tạo vố số dụng cụ giao dịch

Sản phẩm tiên tiến của IFCM