fbPhí giao dịch CFD cổ phiếu | Tỷ lệ hoa hồng CFD | IFCM Việt NamPhí giao dịch CFD cổ phiếu | Tỷ lệ hoa hồng CFD | IFCM Việt Nam
VI

Phí giao dịch CFD cổ phiếu

Khi mở và đóng vị trí, phí được thu từ tài khoản giao dịch. Đối với giao dịch các cổ phiếu Mỹ (các dụng cụ có tên '#S-...'), phí giao dịch là $0.02 cho 1 cổ phiếu. Đối với cổ phiếu Canada (‘# CA-…’) - 0.03 CAD cho 1 cổ phiếu. Đối với các cổ phiếu khác, phí từ 0.1% của khối lượng giao dịch.

NướcSàn chứng khoánMã CFDPhí giao dịch 1 cổ phiếuPhí tối thiểu
(Tài khoản NetTradeX, MT4)
Phí tối thiểu
(Tài khoản MT5 )
NYSE, NASDAQ#S-...$0.02 1 USD1 USD
XETRA #D-....0.1% 1 EUR1 USD / 1 EUR / 100 JPY
LSE#L-...0.1%1 GBP1 USD / 1 EUR / 100 JPY
LSE (IOB)#R-...0.1% 1 USD1 USD / 1 EUR / 100 JPY
ASX#A-...0.1%1 AUD1 USD / 1 EUR / 100 JPY
HKEx#H-...0.25%8 HKD1 USD / 1 EUR / 100 JPY
TSE#T-...0.15%100 JPY1 USD / 1 EUR / 100 JPY
TSX#CA-… 0.03 CAD 1.5 CAD 1.5 CAD

Đối với tài khoản MT5, phí giao dịch tối thiểu được đánh giá theo ngoại tệ gốc (1 USD, 1 EUR, 100 JPY) ngoài cổ phiếu Mỹ(# S- ...) phí giao dịch tối thiểu sẽ bằng 1 USD đối với tất cả loại tài khoản và cổ phiếu Canada (#CA-...) với phí tối thiểu là 1.5 CAD.

Phí tối thiểu cho dụng cụ #S-AAPL và #S-NVDA là 10 USD.

Giao dịch CFD cổ phiếu và tận dụng những lợi thế của giao dịch CFD cùng IFC Markets

Đòn bẩy tối đa
  • MetaTrader4 & MetaTrader5 - 1:20 (kí quỹ 5%)
  • Trên NetTradeX đòn bẩy với CFD cổ phiếu bằng đòn bẩy tài khoản (tối đa 1:20)
8 sàn chứng khoán lớn, 400+ CFD cổ phiếu
  • Chúng tôi cung cấp hơn 400 CFD cổ phiếu từ các sàn chứng khoán - NYSE | Nasdaq (Hoa Kỳ), Xetra (Đức), LSE (Anh), ASX (Úc), TSX (Canada), HKEx (Hồng Kong), TSE (Nhật Bản).
Phí
  • Từ 0.1% của khối lượng giao dịch, đối với cổ phiếu Mỹ - $0.02 cho 1 cổ phiếu và đối với cổ phiếu Canada là 0.03 CAD cho 1 cổ phiếu. Phí được thu khi đóng và mở vị trí.
  • Đối với NetTradeX và MT4, phí giao dịch thấp nhất bằng 1 ngoại tệ tính giá, ngoài cổ phiếu Trung Quốc với phí thấp nhất bằng 8 HKD và cổ phiếu Nhật - 100 JPY và cổ phiếu Canada là 1.5 CAD. Đối với MT5 khối lượng giao dịch thấp nhất bằng 1 ngoại tệ tài khoản - 1 USD/1EUR/100 JPY (đối với cổ phiếu Mỹ chỉ 1USD)
Cổ tức điều chỉnh CFD cổ phiếu = cổ tức cổ phiếu
  • Người giữ vị trí mua CFD nhận được cổ tức điều chỉnh bằng số tiền cổ tức được trả.
  • Thông tin chi tiết trên trang "Ngày chia cổ tức với CFD".