fbChứng khoán Trung Quốc | Sàn Chứng Khoán Trung quốc | Cổ Phiếu Trung quốc | IFCM Việt Nam

Giao dịch CFD cổ phiếu Trung Quốc

Cổ phiếu Trung Quốc giao dịch tại sàn chứng khoán Hồng Kông HKEx. Chứng khoán này nằm trong số chứng khoán lớn nhất thế giới về tổng tài sản của các công ty. Chứng khoán Hông Kong hiện tại bây giờ được hình thành vào năm 2000 khi chứng khoán giao dịch Future Hồng Kong hợp lại với công ty clearing của Hông Kong. Vào năm 2012 chứng khoán Hồng Kong đã mua lại sàn chứng khoán kim loại của London (LME). Cổ phiếu Trung Quốc cũng giao dịch tại sàn chứng khoán Thượng Hải (Shanghai), nhưng các cổ phiếu trong nhóm này giao dịch tại HKEx. Công ty IFC Markets mời Bạn giao dịch với 50 cổ phiếu phổ biến nhất, trong đấy có cổ phiếu BANK OF CHINA, CHINA UNICOM, SINOPEC Corp, PETROCHINA, LENOVO GROUP, HSBC HOLDINGS và các cổ phiếu khác.

Tìm dụng cụ, tên hoặc loại

Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấy

Bạn hãy chọn sàn giao dịch và loại tài khoản

Giao dịch CFD cổ phiếu và tận dụng những lợi thế của giao dịch CFD cùng IFC Markets

Đòn bẩy tối đa
  • MetaTrader4 & MetaTrader5 - 1:20 (kí quỹ 5%)
  • Trên NetTradeX đòn bẩy với CFD cổ phiếu bằng đòn bẩy tài khoản (tối đa 1:20)
8 sàn chứng khoán lớn, 400+ CFD cổ phiếu
  • Chúng tôi cung cấp hơn 400 CFD cổ phiếu từ các sàn chứng khoán - NYSE | Nasdaq (Hoa Kỳ), Xetra (Đức), LSE (Anh), ASX (Úc), TSX (Canada), HKEx (Hồng Kong), TSE (Nhật Bản).
Phí
  • Từ 0.1% của khối lượng giao dịch, đối với cổ phiếu Mỹ - $0.02 cho 1 cổ phiếu và đối với cổ phiếu Canada là 0.03 CAD cho 1 cổ phiếu. Phí được thu khi đóng và mở vị trí.
  • Đối với NetTradeX và MT4, phí giao dịch thấp nhất bằng 1 ngoại tệ tính giá, ngoài cổ phiếu Trung Quốc với phí thấp nhất bằng 8 HKD và cổ phiếu Nhật - 100 JPY và cổ phiếu Canada là 1.5 CAD. Đối với MT5 khối lượng giao dịch thấp nhất bằng 1 ngoại tệ tài khoản - 1 USD/1EUR/100 JPY (đối với cổ phiếu Mỹ chỉ 1USD)
Cổ tức điều chỉnh CFD cổ phiếu = cổ tức cổ phiếu
  • Người giữ vị trí mua CFD nhận được cổ tức điều chỉnh bằng số tiền cổ tức được trả. Khi tính tiền điều trỉnh cổ tức, 0% thuế thu nhập sẽ giữ lại. Phí chuyển tiền cổ tức cũng có thể áp dụng.
  • Thông tin chi tiết trên trang "Ngày chia cổ tức với CFD".Bạn có thể biết kết quả giao dịch và margin cùng với May tính Lãi/lỗ и Máy tính Margin. Ngày thống kê tài chính của công ty phát hành cổ phiếu có thể xem tại Ngày thống kê tài chính.