Làm việc với phần mềm giao dịch | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Làm việc với phần mềm giao dịch

Sàn giao dịch – là tập hợp các kỹ thuật và chương trình, đảm bảo cho người sử dụng (các nhà đầu tư) truy cập vào thông tin về tình hình thị trường tài chính, cho phép thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, cũng như theo dõi các nghĩa vụ giữa khách hàng và công ty, cung cấp dịch vụ truy cập đến các thị trường tài...

Chức năng của chúng gần giống nhau, nhưng trong phần mềm NetTradeX thực hiện một số chức năng mà không có trong MetaTrader 4 và 5. Khách hàng IFC Markets có thể mở nhiều tài khoản và giao dịch đồng thời với NetTradeX và MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Mục đích của phần này là cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết để làm việc độc lập trên phần mềm giao dịch-phân tích NetTradeXMetaTrader 4, MetaTrader 5. Nghiên cứu các tài liệu của phần này, bạn sẽ biết:

Hướng dẫn mở và đóng vị trí giao dịch hoặc tham gia thị trường với phần mềm giao dịch NetTradeX.

Học cách đăng nhập vào tài khoản giao dịch và khám phá chức năng cơ bản của Metatrader 4.

Hướng dẫn cài đặt và giao dịch trên MetaTrader 5.Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger