Rủi ro ngoại hối | Quản lý rủi ro | Quy trình quản lý rủi ro | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Quản lý rủi ro là cơ bản của giao dịch

Quản lý rủi ro đúng cách là nguyên lý giao dịch thành công trên thị trường tài chính Forex, nhưng các nhà đầu tư thông thường bỏ qua mảng này và dẫn đến rủi ro mất tiền. Các nhà đầu tư mới tham gia thông thường bỏ qua khúc này nên 90% nhà đầu tư mới tham gia từ bỏ thị trường.

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản
Article Helpful

Bạn thích bài viết này?

Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến
Mở tài khoản Demo
Demo miễn phí
Khách hàng pháp lý, ấn vào đây
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger