Indicator Forex | Các Chỉ số Forex | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Sách về các indicator forex

Indicator Forex

Đặc tính

Trong 4 quấn sách dưới đây có bao gồm các nguyên tắc Phân tích kỹ thuật. Các nguyên tắc này sẽ giúp các Bạn hiểu rõ về các indicator và sẽ giúp Bạn áp dụng hiệu quả. Bạn hãy cố hiểu sâu về indicator, mỗi lần đọc sách sẽ giúp Bạn hiếu sâu hơn về vấn đề và giúp Bạn đạt được mục tiêu của mình.
  • Các indicator kỹ thuật dùng để làm gì?
  • Lợi ích cho bạn thế nào?
  • Bạn cần biết các cơ bản gì?
  • Áp dụng như nào?
  • Cách áp dụng tốt nhất như nào?

Indicator Billy Williams

Theo lời của ông Billy Williams thì để đạt được hiệu quả trong giao dịch thì phải hiểu biết được cấu trúc của thị trường. Để đạt được điều này phải phân tích được thị trường từ 5 phía cạnh với áp dụng các indicator kỹ thuật.

Oscillator

Oscillator là gì và tài sao chúng ta cần chúng? Đây là một cách phân tích kỹ thuật dùng để dự báo thị trường. Oscillator được tính dựa trên các đường trung bình trượt.

Indicator trend

Trend indicator là một phần của phân tích kỹ thuật thị trường Forex. Chúng giúp hiểu xu hướng của giao động của tỷ giá, cho biết được xu hướng này có sức mạnh thật hay là sắp có đảo chiều. Nhờ trend indicator tỷ giá phân tích theo giao động của trung bình trượt.

Indicator khối lượng

Khối lượng là chỉ số quan trọng cho thấy khối lượng giao dịch của các nhà tham gia thị trường cho thấy sưc mua và cường độ. Nó hiển thị số lượng cổ phiếu/hợp đồng được giao dịch trong thời gian nhất định. Nếu khối lượng giao dịch cao thì thanh khoản càng cao, thanh khoản càng cao thì giao động lên xuống ít.

Demo miễn phí
Khách hàng pháp lý, ấn vào đây
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger