fbSwap là gì | Rollover là gì | Swap Nghĩa là gì | Tỷ Giá hoán đổi | IFCM Việt Nam
VI

Swap là gì - Rollover là gì

Swap Nghĩa là gì

Khi chuyển đổi vị trí sang ngày thành toán (chuyển vị trí sang ngày hôm sau) sẽ thực hiện thao tác Swap, và kết quả sẽ là khách hàng sẽ được cộng thêm hoặc trừ một số tiền nhất định vào trong tài khoản, tuy thuộc vào chênh lệch lại suât giữa 2 ngoại tệ, xu hướng vị trí và khối lượng giao dịch.
Quan tâm đến Giao dịch Forex & CFD? Bắt đầu cùng với IFC Markets
Autochartist Autochartist
Tín hiệu giao dịch tự động và phân tích
Trợ lý phân tích kỹ thuật tốt nhất để giao dịch

Chi tiết
FREE

Swap là gì

Hình thành Swap được bắt nguồn từ những “tầng trên” của thị trường ngoại hối, tức là từ thị trường ngân hàng liên ngành, sâu hoạt động kết quả sẽ chẩy xuống từng các cấp của hệ thống.

Khi thực hiện giao dịch mua/bán ngoại tệ, các bên cam kết sẽ thực hiện thanh toán vào ngày trao đổi Value Date. Cho giao dịch với điều kiện Spot, thanh toán sẽ thực hiện trong 2 ngày làm việc sau khi thực hiện giao dịch. Như vậy nếu giao dịch thực hiện vào ngày thư 2 thì thanh toán sẽ vào ngày thứ 4

Vậy, nếu vị trí mở và được chuyển sang ngày khác, thì theo thanh toán sẽ được chuyển sang ngày kế tiếp. Trong đấy, khối lượng ngoại tệ sẽ được vay ở thị trường ngân hàng liên ngành và được áp dụng lại suất cho vay.

Kết qua đặt vị trí và vay sẽ được tính trong giao dịch Khách hàng, khi chuyển vị trí hoạc đóng và mở vị trí lại theo giá mới, giá sẽ được tính theo giá mới của ngày thanh toán, hoặc giữ giá cũ và tính chi phí chuyển vị trí sang ngày khác.

Chi phí chuyển vị trí phụ thuộc vào chênh lệch lại suất ở thị trường ngân hàng liên ngành, và thông thường lại suất gửi tiền và vay tiên cùng một ngoại tệ khác nhau (lại suất vay thông thường cao hơn) – nên thế chi phí chuyển vị trí dài hoặc ngắn cùng một ngoại tệ khác nhau.

Bắt đầu kiếm lời từ thị trường khủng lồ
Giao dịch là kỹ năng chuyên nghiệp.
world map

Điều cần lưu ý

Không phải là bí mất rằng cách tính phí Swap của các công ty có thể khác nhau. Chi phí chuyển vị trí sang ngày khác có thể đắt hơn đáng kể! Câu hỏi được đặt ra là, công ty đang đứng xa khỏi thị trường ngân hàng liên ngành bao xa.

Hình thành chuyển vị trí sang ngày khác, lại suất hàng ngày sẽ là điểm quan trọng cho khách hàng và điều kiện Swap. Nếu công ty đứng xa khỏi thị trường ngân hàng liên ngành thi điều kiện Swap sẽ xấu đi cho khách hàng vi đi xuống từng cấp các bên sẽ đặt thêm lợi ích của mình vào và như thế lại suất có thể sẽ rất khác với thị trường ngân hàng liên ngành.

Swap là gì

Như vậy khác với công ty IFC Markets, các công ty khác có thể đặt thêm chi phí cho việc tính Swap và như vậy sẽ làm xấu thêm điều kiện chuyển vị trí cho khách hàng. Và chi phí thêm có thể khác từng các công ty.

Khi nghiên cứu điều kiện Swap, nên lưu ý đến sự khác biệt dữa giá mua và bán. Sự chênh lệch càng nhiều thì càng nhiều lợi ích của công ty ở trong đấy, vì ở thị trường ngân hàng liên ngành chênh lệch dữa lại suất vay và ích kiệm không nhiều.

Ai quan trọng điều kiện Swap

Swap được tính hàng ngày, nên điều kiện chuyển vị trí sang ngày khác sẽ quan trọng cho những vị trí để lâu ngày, không quan trọng giá thay đổi hàng ngày, mà cho những biến động lau ngày, cho những người mở vị trí chiến lược chơi dựa trên xu hướng của phân tích cơ bản.

Điều kiện Swap rất quan trọng cho khách hàng, chơi với chiến lược «Carry Trade». Đấy là chiến lược dựa trên chênh lệch dữa 2 ngoại tệ, khi lãi suất vay của ngoại tệ thấp hơn, lại suất gửi.

Tỷ lệ
Gửi tiền
Tỷ lệ
lãi vay

Thêm một vị dụ quan trọng của Swap “Ngân hàng liên ngành” cho khách hàng – khi bảo hiểm (hedge) vị trí bằng cách khóa vị trí. Ví dụ, nếu khách hàng mở vị trí và đang chờ xu hướng của thị trường, nhưng xu hướng chua bắt đầu, khách hàng có thể bảo hiểm vị trí khỏi thuô lỗ bằng việc mở vị trí ngược lại ( không đọng vị trí ). Trong trường hợp nầy chênh lệch dưa lại suất của “thị trường ngân hàng liên ngành” sẽ cho phép hạn chế chi phí cho các vị trí như này.

Xem ví dụ tính Swap cho cặp tiền tệ AUDUSD

Bạn thích bài viết này?
LikeKhông
Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến
Visit Educational Center Chi tiết hơn bạn có thẻ tìm hiểu cơ chế làm việc CFD và xem xét ví dụ trong mục «Cách giao dịch CFD» Vào trung tâm đào tạo.
Thử nghiệm giao dịch CFD miễn phí, tải phần mềm giao dịch NetTradeX Tải về
Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản