BCHUSD Giao dịch tiền Crypto | Mua BCHUSD | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giao dịch CFD BCHUSD – BCHUSD Giao dịch

BCHUSD Giá

Loại:Tiền điện tử

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

BCHUSD Điều kiện giao dịch

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

BCHUSD Giờ giao dịch

CRYPTO_TRADING_HOURS
Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2
Chủ nhật 00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Chủ nhật 00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 300:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 400:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 500:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 600:00 — 23:00, 23:15 — 24:00,
Saturday 00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00,
Saturday 00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00

Bitcoin Cash - một loại tiền điện tử là fork của Bitcoin. Đó là một sản phẩm phụ hoặc altcoin được tạo ra vào năm 2017. Cặp BCHUSD là một trong những cặp tiền điện tử linh hoạt nhất để giao dịch. Trong cặp này, đô la Mỹ là tiền tệ định giá và nó cho biết bạn cần bao nhiêu đô la để giao dịch BCHUSD.

Cặp Crypto BCHUSD | Tiền mã hóa |

Bitcoin Cash (BCH) - tiền điện tử phổ biến, một trong những fork từ Bitcoin. Các ưu điểm trước Bitcoin như sau:

  • Tốc độ xử lý lệnh nhanh (100 thao tác trong giây, Bitcoin chỉ 3).
  • Phí thấp (từ đầu năm 2022 0.000013 BCH trung bình).
  • Bảo vệ chống lại việc tẩy xóa và thực hiện lại các giao dịch.
  • Kích thước khối là 32 MB, lớn hơn nhiều so với Bitcoin.

Bitcoin Cash - một loại tiền điện tử là fork của Bitcoin. Đó là một sản phẩm phụ hoặc altcoin được tạo ra vào năm 2017. Cặp BCHUSD là một trong những cặp tiền điện tử linh hoạt nhất để giao dịch. Trong cặp này, đô la Mỹ là tiền tệ định giá và nó cho biết bạn cần bao nhiêu đô la để giao dịch BCHUSD.

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger