Bitcoin/USD Giao dịch tiền Crypto | Mua BTCUSD | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giao dịch CFD Bitcoin/USD – Bitcoin/USD Giao dịch

BTCUSD Giá

Loại:Tiền điện tử

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

BTCUSD Điều kiện giao dịch

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

BTCUSD Giờ giao dịch

CRYPTO_TRADING_HOURS
Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2
Chủ nhật 00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Chủ nhật 00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 300:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 400:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 500:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 600:00 — 23:00, 23:15 — 24:00,
Saturday 00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00,
Saturday 00:00 — 20:00, 21:00 — 24:00

Cặp BTCUSD là cặp tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Bitcoin là một trong những loại tiền điện tử có ảnh hưởng nhất, trong khi đô la Mỹ là tiền tệ định giá. Cặp này trình bày số lượng đô la cần thiết để giao dịch BTCUSD.

Cặp Crypto BTCUSD | Tiền mã hóa |

Bitcoin - tiền crypto nối tiếng nhất trên thế giới với doanh thu và vốn hóa thứ 1.

Cặp BTCUSD là cặp tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Bitcoin là một trong những loại tiền điện tử có ảnh hưởng nhất, trong khi đô la Mỹ là tiền tệ định giá. Cặp này trình bày số lượng đô la cần thiết để giao dịch BTCUSD.

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger