LTCUSD Giao dịch tiền Crypto | Mua LTCUSD | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giao dịch CFD LTCUSD – LTCUSD Giao dịch

LTCUSD Giá

Loại:Tiền điện tử

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

LTCUSD Điều kiện giao dịch

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

LTCUSD Giờ giao dịch

CRYPTO_TRADING_HOURS
Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2
Chủ nhật 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Chủ nhật 00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00,
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 300:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 400:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 500:00 — 23:00, 23:15 — 24:0000:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
Thứ 600:00 — 22:00,
Saturday 00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
00:00 — 22:00,
Saturday 00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00

Litecoin là một trong những đối thủ cạnh tranh chính của Bitcoin. Nó được tạo ra vào năm 2011. Cặp LTCUSD là cặp tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Litecoin là một trong những loại tiền điện tử có ảnh hưởng nhất trong đó đô la Mỹ là đồng tiền định giá. Cặp này cho biết cần bao nhiêu đô la để giao dịch LTCUSD.

Cặp Crypto LTCUSD | Tiền mã hóa |

Litecon (LTC) - tiền crypto phổ biến, một trong những fork của đồng . Các điều khác biệt với Bitcoin:

  • Tốc độ thực hiện lệnh nhanh hơn, thời gian tạo block giảm từ 5-8 lần so với Bitcoin.
  • Đào tiền tốn ít dữ liệu hơn.
  • Khi tạo block mới áp dụng hash khác nhau (Litecoin- Scrypt, - SHA-256).
  • Tối đa đồng Litecoin là 84 triệu, Bitcoin - 21 triệu.
  • Địa chỉ Litecoin có 33 ký hiệu và bắt đầu với chữ L.

Litecoin là một trong những đối thủ cạnh tranh chính của Bitcoin. Nó được tạo ra vào năm 2011. Cặp LTCUSD là cặp tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Litecoin là một trong những loại tiền điện tử có ảnh hưởng nhất trong đó đô la Mỹ là đồng tiền định giá. Cặp này cho biết cần bao nhiêu đô la để giao dịch LTCUSD.

Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger