ETCUSD Giao dịch tiền Crypto | Mua ETCUSD | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Giao dịch CFD ETCUSD – ETCUSD Giao dịch

ETCUSD Giá

Loại:Tiền điện tử

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

ETCUSD Điều kiện giao dịch

Bảng thông tin
NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

ETCUSD Giờ giao dịch

CRYPTO_TRADING_HOURS
Swipe table
NgàyGiờ máy chủVùng giờ giao dịch địa phương
Thứ 2
Chủ nhật 00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00,
09:00 — 23:00, 09:00 — 24:00
Chủ nhật 00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00,
09:00 — 23:00, 09:00 — 24:00
Thứ 309:00 — 23:00, 09:00 — 24:0009:00 — 23:00, 09:00 — 24:00
Thứ 409:00 — 23:00, 09:00 — 24:0009:00 — 23:00, 09:00 — 24:00
Thứ 509:00 — 23:00, 09:00 — 24:0009:00 — 23:00, 09:00 — 24:00
Thứ 609:00 — 23:00, 09:00 — 24:00,
Saturday 09:00 — 20:00, 09:00 — 24:00
09:00 — 23:00, 09:00 — 24:00,
Saturday 09:00 — 20:00, 09:00 — 24:00

Cặp Crypto ETCUSD | Tiền mã hóa |

Ether (Ethereum) là tiền điện tử thứ hai về vốn hóa và doanh thu thương mại trên thế giới.

  • Việc phát hành ETC được giới hạn ở 230.000.000 mã thông báo (không giống như ETH "lớn", trong đó việc phát hành là không giới hạn).
  • Khai thác ETC được thực hiện trên một thuật toán khác và cũng yêu cầu ít tài nguyên hơn so với ETH "lớn".
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger