fbÝ tưởng giao dịch | Ý tưởng giao dịch Forex | Ý tưởng giao dịch cổ phiếu | IFCM Việt Nam

Ý tưởng giao dịch

Trung hạn USDCAD dự đoán lên. Phân tích kỹ thuật USDCAD biểu đồ 4h cho thấy cặp  USDCAD đang điều chỉnh xuống. Cặp đang xuống sau khi thử đường kháng cự không thành công. EURCAD dự đoán sẽ đột phá đường kháng cự và tiếp tục lên nếu đột phá thành công. Nhưng mặt khác thì USDCAD có thể tiếp tục xuống.

SUGAR thoát ra khỏi hình phân tích kỹ thuật — «đầu và vai». Dự đoán xuống.

Dự báo GBPJPY trong ngắn hạn là tăng. Phân tích kỹ thuật của biểu đồ GBPJPY trong khung thời gian 1 giờ cho thấy GBPJPY đang leo lên trong kênh xu hướng tăng. Rất có thể GBPJPY sẽ chạm vào vùng trên và đảo ngược xuống sau đó, trong khi vẫn ở bên trong kênh.

EURUSD lên khi thoát ra khỏi hình phân tích kỹ thuật  tam giác. Dự kiến lên.

WHEAT đột phá từ tam giác. Xu hướng lên.

XAUEUR  dự đoán xuống. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ  ngày XAUEUR cho thấy giá vàng đối với euro đang vào kênh xuống. Rất có thể rằng XAUEUR sẽ chạm đáy của kênh và lên trở lại, khi giá vẫn giao động trong kênh.

SOYBM thoát ra khỏi tam giác phân tích kỹ thuật lên.  SOYBM nằm trong kênh lên và tiếp tục đi vào hướng kháng cự. Dự đoán lên.


EURCAD forecast is bearish. The technical analysis of the EURCAD chart in daily timeframe reveals the ERUCAD pair has failed to breach above the Fibonacci resistance level 23.6 and has retraced down. It is most likely the pair will breach below the support at Fibonacci 0.0 level and move lower. There is a likelihood however EURCAD may bounce off the support level, reversing up.

XAUCNH is creating a technical analysis charting pattern “Double bottom”, so the current forecast is bullish.

Short term GBPNZD forecast is bullish. The technical analysis of the GBPNZD chart in 1-hour timeframe reveals the GBPNZD pair has failed to breach above the Fibonacci resistance level 23.6, has retraced down but is rising for another test. There is a likelihood GBPNZD may reverse as it bounces off the Fibonacci 23.6 level again, however, a breach above that resistance level will reinforce bullish momentum...

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng