fbMô hình lá cờ | IFCM Việt Nam
VI

Mô hình lá cờ

Mô hình «lá cờ» là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn và xu hướng tiếp tục của mô hình cho thấy, các hướng trước đó sẽ được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Ví dụ, trên biểu đồ hằng ngày, các mô hình thường được hình thành trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần.
Thiết lập hình trong terminal
Sau khi mở tài khoản demo, Bạn sẽ nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến trên ngôn ngữ của bạn

Sự hình thành

Mô hình này có hai đường xu hướng song song, đường hỗ trợ xuống và đường kháng cự lên, giữ ở giữa sự dịch chuyển cơ bản của giá. Trực quan mà thấy, một sự hình thành hình bình hành hoặc một lá cờ và có hướng chống lại sự dịch chuyển giá. Mô hình này thường có đặc tính tăng rõ nét hoặc giảm giá sâu.

Bắt đầu kiếm lời từ thị trường khủng lồ
Giao dịch là kỹ năng chuyên nghiệp.
world map

Diễn giải

Mô hình này xác nhận xu hướng dịch chuyển trong trường hợp phá vỡ như sau:

  • tín hiệu bán tăng, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng giảm và giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể);
  • tín hiệu mua tăng, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng tăng và giá tăng trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể).

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «lá cờ», giá sẽ tiếp tục thay đổi sự dịch chuyển trong cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá giống như giá thay đổi từ đầu của xu hướng đến sự hình thành của lá cờ. Các mức mục tiêu được tính như sau:

Trong trường hợp xu hướng giảm:
T = BP – (TS – PS)

Trong trường hợp xu hướng tăng:
T = BP + (PS – TS)

Trong đó: 

T – mức mục tiêu;

BP – điểm ra và kết thúc mô hình;

TS – điểm bắt đầu xu hướng;

PS – điểm bắt đầu hình thành mô hình.

Cách dùng Mô hình lá cờ trên phần mềm NetTradeX trading platform

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản

Cách dùng Mô hình lá cờ trong phần mềm giao dịch

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.

Bạn thích bài viết này?
LikeKhông
Visit Educational Center Chi tiết hơn bạn có thẻ tìm hiểu cơ chế làm việc CFD và xem xét ví dụ trong mục «Cách giao dịch CFD» Vào trung tâm đào tạo.
Thử nghiệm giao dịch CFD miễn phí, tải phần mềm giao dịch NetTradeX Tải về