fbƯu thế giao dịch CFD | IFCM Việt Nam
VI

Ưu thế giao dịch CFD

Hợp đông Chênh lệch (CFD) là một thỏa thuận giữa hai bên, giữa “người mua” và “người bán”, mà giá trị dựa trên tài sản cụ thể, ví dụ chỉ số chứng khoán, cổ phiếu hoặc hàng hóa.

Giao dịch CFD có một số lợi thế so với lúc trực tiếp giao dịch tài sản cụ thể. Bổ súng cho việc giao dịch ngoại tệ, hợp đồng chênh lệch mở dộng khả năng giao dịch cho các nhà đầu tư sử dụng các loại tài sản tài chính trong chiến lược giao dịch.


Hãy sử dụng các lợi thế giao dịch CFD như sau:

  • Truy cập nhanh chóng vào các thị trường tài chính với thanh khoản cao từ 1 tài khoản giao dịch, cho những cơ hội để đa dạng hóa đầu tư;
  • Tăng lợi nhuận thông qua việc sử dụng đòn bẩy;
  • Chi phí giao dịch thấp và không có phí ẩn;
  • Khả năng mở vị trí dài và vị trí ngắn mà không bị hạn chế;
  • Giao dịch đơn giản từ bất cứ nới nào với máy tính và sàn giao dịch.

Kết hợp những lợi thế này đã làm cho CFD chở thành một dụng cụ đầu tư, đầu cơ và hegde cho các nhà đầu tư nhỏ và tập đoàn.


Ngoài ra cùng với IFC Markets bạn có thể hưởng thêm lợi thế giao dịch CFD:

  • Dụng cụ “Vàng” độc đáo trên sàn giao dịch IFC Markets;
  • CFD không kỳ hạn độc đáo vào index chứng khoán với khả năng giữ vị trí dài hạn và không cần theo dõi ngày hết hạn của future;
  • Hơn 100 CFD index, cổ phiếu và hàng hóa.

Giao dịch CFD cùng IFC Markets:

CFD indexCFD cổ phiếuCFD hàng hóa