fbDự báo giá OIL | OPEC + increases oil production | IFCM Việt Nam
VI

Phân tích kỹ thuật thị trường OIL : 2020-08-03

Lời khuyên Dầu Thô thế Giới:

Bán
Accelerometer arrow
Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh

Dưới 39

Sell Stop

Trên 43

Stop Loss

Expert Avatar
Chuyên gia phân tích cao cấp
Bài viết 1750
Chỉ thị Giá trịTín hiệu
RSI Bán
MACD Trung lập
MA(200) Trung lập
Fractals Trung lập
Parabolic SAR Bán
Bollinger Bands Trung lập

Phân tích biểu đồ

IFC Markets Tech Analysis

On the daily timeframe, Oil: D1 is being traded in a narrow neutral range for almost 2 months. A number of technical analysis indicators formed signals for a decline. We do not rule out a bearish movement if Oil falls below the lower Bollinger band: 39. This level can be used as an entry point. We can set a stop loss above the last two upper fractals, the upper Bollinger line, the 200-day moving average line and the Parabolic signal: 43. After opening a pending order, we should move the stop loss following the Bollinger and Parabolic signals to the next fractal low. Thus, we change the potential profit/loss ratio in our favor. The most risk-averse traders, after the transaction, can switch to a four-hour chart and set a stop loss, moving it in the direction of the bias. If the price meets the stop loss (43) without activating the order (39), it is recommended to delete the order: some internal changes in the market have not been taken into account.

Phân tích vĩ mô

Since August 1, 2020, OPEC + countries will increase oil production by 1.5 million barrels per day (bpd). Will oil quotes go down ?

On July 15, 2020, the OPEC + countries agreed to reduce the oil production limit from 9.7 million bpd to 7.7 million bpd from August 1. This means that the difference (or 2 million bpd) will additionally enter the world market. The real increase will be less, and will amount to 1.5 million bpd, as a number of countries such as Iraq and Nigeria have exceeded their oil production quotas in the past. In May, the overall OPEC + reduction quota was met by only 87%, bringing additional 1.26 million barrels per day to the world market. This did not prevent the growth in oil quotes. In June, the quota was met by 107%. The next increase in production, by another 2 million bpd, is expected only in early 2021, when the OPEC + production limit will be reduced to 5.7 million bpd. The continuation of the coronavirus pandemic may be another negative factor for oil prices. A number of countries are inclined to reintroduce quarantine, which will lead to lower demand.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.