fbOscillators - Chỉ sô kỹ thuật | IFCM Việt Nam
VI

Forex phân tích kỹ thuật: Oscillators

Tên của chỉ báo này xuất phát từ chữ Latin oscillo.
Trong phân tích kỹ thuật Oscillators – đây là một biểu thức toán học của tốc độ biến động giá theo thời gian.
Khái niệm cơ bản của việc sử dụng Oscillators là việc mua quá nhiều và bán quá nhiều trên thị trường.
Thị trường được xem là vượt mua khi giá gần giới hạn trên, và vượt mức hơn nữa là rất thấp. Vùng quá bán được đặc trưng bởi một mức giá thấp, mà tại thời điểm của sự suy giảm hơn nữa là rất thấp. Mặc dù phân tích và sử dụng Oscillators cho thấy trạng thái ổn định của thị trường, với sự hỗ trợ này cũng có thể xác định thời gian đảo ngược.
Để xác định thời điểm đảo ngược xu hướng là các khái niệm về hội tụ và phân kỳ của đường cong Oscillators với hướng chuyển động của giá.

 • Chỉ báo ATR - Average True Range

  Giai đoạn chuẩn của chỉ báo gồm 14 ngày và được sử dụng ở biểu đồ trong ngày (hoặc hơn nữa). Giá trị thấp của chỉ báo thường tương ứng với phạm vi giao dịch, trong khi các giá trị cao nhất xuất hiện khi đột phá hoặc đảo ngược xu hướng .

 • Chỉ Báo Bollinger Bands - Đường Bollinger Bands

  {{css|/css/front/market_groups.css}}

  Bollinger Band là gì

  Chỉ báo Bollinger Bands (theo tên của người sáng tạo ra chỉ báo này) thể hiện những thay đổi hiện tại với những biến động theo thị trường, khẳng định xu hướng, cảnh báo về khả năng tiếp tục hay dừng lại xu hướng, các giai đoạn củng cố, sự biến động tăng trưởng đột phá, nhưng cũng chỉ đến cực đại và cực tiểu trong phạm vi cục bộ.
  Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
  Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến

  Chỉ Số Bollinger Bands

  Chỉ báo gồm 3 phần:

  • Phần...

 • Chỉ báo CCI - Commodity Channel Index

  Chỉ báo CCI thay đổi theo dọc đường 0 trong vùng từ -100 đến +100. Đường 0 tương ứng với mức giá trung bình cân bằng. Chỉ báo càng cao trên mức 0, thì càng có nhiều định giá là cặp ngoại tệ giao dịch. Các chỉ số rơi xuống thấp hơn mức 0, càng bị đánh giá thấp là cặp ngoại tệ giao dịch, và tiềm năng lớn hơn cho tăng trưởng trong các giai đoạn có thể có giá.

 • Chỉ báo DeMarker

  Chỉ số dao động từ 0 đến 1 và cho thấy một biến động thấp và khả năng giảm giá khi giá trị 0.7 và cao hơn, hoặc tín hiệu về khả năng tăng giá khi mức độ giảm xuống dưới 0.3.

 • Forex Oscillators: Chỉ báo Envelopes (Env)

  Chỉ báo này bao gồm 2 đường trượt trung bình đơn giản cùng nhau tạo thành một kênh biến động linh hoạt trong giá cả. Bình quân xây dựng xung quanh chỉ báo trượt trung bình một khoảng cách không đổi được chỉ định bởi tỷ lệ phần trăm, và có thể được điều chỉnh tùy theo biến động thị trường hiện tại. Mỗi dòng là ranh giới của một loạt các biến động giá cả.

 • Chỉ báo Force Index - Chỉ số Force (FRC)

  Chỉ số Force cho phép nhận việc xác nhận xu hướng của bất cứ thời gian:

 • Chỉ báo Ichimoku - Ichimoku Cloud

  Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự, và giao nhau có thể được coi là tín hiệu bổ sung:

 • Chỉ báo MACD - Đường MACD

  Chỉ báo này bao gồm hai đường - đường cong MACD (màu xanh) và đường tín hiệu (màu đỏ), và đồng thời một biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa chúng. Chỉ số dao động xung quanh 0 và không giới hạn cho bất kỳ giới hạn trên cùng hoặc dưới cùng.

 • Chỉ báo Momentum - Chỉ số của tốc độ thay đổi giá

  Chỉ báo Momentum là một đường dao động khoảng 100, mỗi giá trị mới được xác định phụ thuộc vào các giá trị giá hiện hành và các giá trị của một số giai đoạn trước (thường là 10-14 giai đoạn). Chỉ số của tốc độ thay đổi giá cần được sử dụng kết hợp với phân tích chung của xu hướng hiện tại.

 • Forex Oscillators: Relative Vigor Index – RVI

  Chỉ số RVI phản ánh việc củng cố hoặc chậm trong sự chuyển biến giá (và do đó có thể được sử dụng để xác định mô hình khác / giống nhau):

 • Chỉ số RSI - Relative Strength Index

  Chỉ số RSI cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, chỉ báo nên được sử dụng cùng với các phân tích chung của xu hướng:

 • Chỉ báo Stochastic - Stochastic Indicator

  Stochastic cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, chỉ báo nên được sử dụng kết hợp với việc phân tích xu hướng chung:

 • Forex Oscillators: Vùng phần trăm Williams

  Vùng phần trăm Williams cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, nên sử dụng chỉ cùng với việc phân tích xu hướng chung: