fbThuyết hỗn loạn Bill Williams và chỉ số | IFCM Việt Nam
VI

Thuyết hỗn loạn Bill Williams và chỉ số


Để hiểu được cấu trúc tổng thể thị trường, B. Williams đã đưa ra 5 chỉ số phổ biến đo lường như sau:

 • Fractal (giai đoạn không gian)
 • Động lực (giai đoạn năng lượng)
 • Tăng tốc/giảm tốc (giai đoạn sức mạnh)
 • Vùng (phối hợp giai đoạn sức mạnh/năng lượng)
 • Đường cân bằng
Để hiểu và phân tích các chỉ báo đo lường này cần tạo một loạt các chỉ báo.
 • Forex chỉ số kỹ thuật: Accelerator/Decelerator Oscillator (AC)

  Chỉ báo là biểu đồ, bao gồm các vạch màu xanh lá cây (tăng) và vạch màu đỏ (giảm), được xây dựng xung quanh mức độ 0 tương ứng với sự cân bằng động lực của thị trường và sự gia tăng. Theo giả định của người sáng lập ra thì chỉ báo phải thay đổi hướng của nó trước khi thay đổi hướng chuyển động giá cả.

 • Chỉ Báo Alligator - Indicator Alligator

  Chỉ báo Bill Williams Alligator Indicator là một công cụ phân tích kỹ thuật trên biểu đồ bao gồm 3 đường trung bình động được làm trơn đặt ở các chu kỳ 13, 8 và 5 và dịch chuyển về phía trước tương ứng là 8, 5 và 3 thanh, báo hiệu sự vắng mặt, hình thành và hướng của xu hướng.

 • Chỉ Báo Awesome Oscillator

  Các dấu hiệu cơ bản được được phân loại như sau:

 • Chỉ Báo Fractal - Williams Fractal

  Fractals được hình thành xung quanh các nhóm 5 vạch liên tiếp của các thanh biểu đồ, đầu tiên hai trong số đó sẽ có 1 vạch đạt giá trị cao hơn (hoặc thấp hơn), và hai vạch cuối rơi xuống thấp hơn 1 vạch khác (hoặc tăng cao hơn). Khi vạch trung bình này đạt mức cao nhất (hoặc thấp nhất) của nhóm này.

 • Forex chỉ số kỹ thuật: Gator Oscillator

  Khi dao động theo hình thức của hai biểu đồ đang được xây dựng ở cả hai phía từ đường bằng 0, Gator Oscillator cho thấy sự khác biệt tuyệt đối giữa hàm và miệng của cá sấu Alligator (đường trung bình của vạch xanh và đỏ) trong vùng tích cực. Trong vùng tiêu cực thể hiện sự khác biệt tuyệt đối giữa răng và miệng của cá sấu Alligator (đường trung bình của vạch đỏ và vạch xanh lá cây.) Các vạch biểu đồ có màu xanh lá cây, nếu vượt quá giá trị trước đó, hoặc màu đỏ nếu giá trị giảm.

 • Forex chỉ số kỹ thuật: Chỉ số MFI (Market Facilitation Index - MFI)

  Các giá trị tuyệt đối của chỉ số thể hiện ở các vạch biểu đồ, và việc so sánh sự chuyển biến thay đổi chỉ số với sự chuyển biến khối lượng được thể hiện ở màu sắc và bạn nên chú ý việc đọc các chỉ báo tín hiệu: