fbChỉ số khối lượng - Forex phân tích kỹ thuật | IFCM Việt Nam
VI

Forex phân tích kỹ thuật - Khối lượng

Một trong những chỉ số chính trong các giao dịch thị trường là khối lượng giao dịch.
Khối lượng giao dịch có đặc trưng bởi sự tham gia tích cực của những người tham gia trên thị trường, sức mạnh và cường độ của nó. Trên thị trường với một khối lượng xu hướng tăng ổn định trong giai đoạn giá cả tăng cao, và giảm khi giá giảm. Điều tương tự cũng xảy ra trong một xu hướng giảm, khối lượng tăng khi giá giảm và giảm khi tăng giá. Một trong những tính năng chính là khối lượng chỉ số luôn luôn là vượt mức giá không nhiều. Trên thị trường ngoại hối, như một quy luật, không có cách nào để hiển thị một khối lượng giao dịch trực tiếp, do đó, chỉ số này được xây dựng, hay còn được gọi là "Khối lượng", trong đó phản ánh số lượng thay đổi giá (ticks) trong một thời gian của các thanh. Chỉ số này cho thấy hoạt động của giá thay đổi và người ta tin rằng hoạt động này tương quan với khối lượng giao dịch thực tế trên thị trường.

 • Chỉ Báo Accumulation Distribution

  Đường tích lũy/phân phối được sử dụng để xác định xu hướng hoặc sự xuất hiện các dấu hiệu suy yếu.

 • Chỉ số dòng tiền - Chỉ số MFI

  Chỉ báo có thể được sử dụng để xác định tình trạng vượt mua và vượt bán các giao dịch, đồng thời để xác định khả năng điểm đảo chiều.

 • Khối lượng cân bằng - Chỉ số OBV

  Khối lượng cân bằng được sử dụng để xác nhận xu hướng và tìm các điểm khả năng đảo chiều giá.

 • Forex phân tích kỹ thuật: Khối lượng (Volume)

  Chỉ số thường được sử dụng cùng với việc phân tích sự chuyển động giá trị để xác nhận sức mạnh của xu hướng hoặc để xác định các dấu hiệu của sự suy yếu, và như vậy, xác định khả năng đảo chiều của giá.

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản