fbMở tài khoản giao dịch mới MT4 | IFCM Việt Nam

Mở tài khoản giao dịch mới MT4

Bạn có thể mở Tài khoản thử nghiệm hoặc Real mới thông qua Hồ sơ của mình::

 1. Trong Bảng điều khiển, trước tiên hãy vào phần "Tài khoản của tôi", nhấp vào nút "Mở tài khoản thật" hoặc "Mở tài khoản demo".
 2. In the window that opens, select a Live or Demo Account type and set the following parameters of the account you want to open:

  2.1. Sàn: NetTradeX, MetaTrader 4, MetaTrader 5.

  2.2. Loại tài khoản:

  • cho nền tảng NetTradeX: Begginer (Fixed spread), Standard (Fixed spread), Beginner (Floating spread), Standard (Floating spread), Demo (Fixed spread), Demo (Floating spread).
  • sàn MetaTrader 4: Micro (Fixed spread), Standard (Fixed spread), Demo (Fixed spread).
  • sàn MetaTrader 5 platform: Micro (Floating spread), Standard (Floating spread), Demo (Floating spread).

  Hơn nữa, đối với nền tảng MetaTrader 5, mỗi loại tài khoản (Micro, Standard, Demo) được chia thành hai loại phụ - với cài đặt Hedge và Netting, đánh dấu "Sử dụng hedge trong giao dịch" . Tùy chọn này cho phép mở một tài khoản với hệ thống hedge rủi ro cho phép nhà giao dịch có một số vị trí mở (với các xu hướng khác nhau) trên mỗi công cụ (ký hiệu) để được gọi là khóa vị trí; nếu bạn bỏ đánh dấu hộp kiểm, một tài khoản có hệ thống lưới sẽ được mở, chỉ ngụ ý một vị trí trên mỗi công cụ tài chính, khối lượng và hướng có thể được thay đổi bằng các giao dịch trên công cụ này.

  2.3. Leverage:

  • đối với tài khoản Beginner, Micro, Demo có thể chọn đòn bẩy từ 1: 400 đến 1: 1.
  • đối với tài khoản Standard có thể chọn từ 1:200 đến 1:1.

  2.4. Ngoại tệ tài khoản:

  • đối với NetTradeX: USD, JPY, EUR, uBTC (uBTC -một phần triệu Bitcoin).
  • đối với MetaTrader 4 và MetaTrader 5: USD, JPY, EUR.

  2.5. Đối với tài khoản Demo bạn có thể đặt số tiền tài khoản mà bạn cần.

  2.6. Xác nhận hợp đồng điều kiện giao dịch. Ấn vào nút "Mở tài khoản".

  Hơn nữa, trên mỗi nền tảng, bạn có thể sở hữu một số tài khoản, nhưng mỗi tài khoản phải khác với ít nhất một trong các thông số sau - loại tài khoản, tiền tệ tài khoản.

 3. Sau đó, bạn sẽ nhận được email có số tài khoản và mật khẩu mới. Trong phần «Tài khoản của tôi» trong Khu vực riêng tư của bạn, bạn có thể thấy danh sách tất cả các tài khoản Live và Demo, bao gồm cả tài khoản được thêm gần đây.

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.