fbChuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản | IFCM Việt Nam

Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản

Trong hồ sơ cá nhân bạn có thể chyển tiền nội bộ. Đăng nhập vào bảng chuyển tiền nội bộ có thể thực hiện bằng cách sau:

  • Trong mục «Tiền của tôi» ấn nút «Chuyển khoản nội bộ».
  • Trong danh sách «Tài khoản thật» cần phải chọn tài khoản và nút «3 chấm» chọn chứng năng «Chuyển tiền nội bộ».

Trong trang «Chuyển khoản nội bọ» Chọn tài khoản, mà chuyển tiền và tài khoản nhận tiền, và số tiền chuyển (số tiền không quá số tiền tụ do). Ấn nút «Rút» - hình thành yêu cầu rút.

Backoffice công ty sẽ thực hiện trong giờ làm việc (thông thường 10-15 phút). Khi chuyển tiền nội bộ với tài khoản khác nhau sẽ phải quy đổi ngoại tệ (ngoài loại tài khoản uBTC, chuyển tiền không thực hiện). Phí chuyển tiền nội bộ không thu.

Bạn có thể theo dõi trạng thái tại trang «Lịch sử» trong bảng "Rút tiền». Bạn có thể hoãn yêu cầu nều trạng thái vẫn còn «Hoạt động».


The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.