fbThay đổi mật khẩu | IFCM Việt Nam

Cách thay đổi mật khẩu hồ sơ

Bạn có thể thay đổi mật khẩu truy cập vào Khu vực cá nhân thuận lợi và an toàn hơn, với điều kiện bạn cần phải biết mật khẩu cũ. Trong trường hợp ngược lại, bạn cần liên hệ với bộ phận Backoffice của công ty qua email.

  1. 1. Nhấp chuột vào đường link “View Profile” (Xem profile) nằm ở phía trên cùng của trang Khu vực cá nhân.
  2. 2. Nhấp chuột vào nút “Change Password” (Thay đổi mật khẩu) ở phần dưới của trang được mở "Your profile" (Profile của bạn).
  3. 3. Nhập mật khẩu hiện tại, sau đó nhập 2 lần mật khẩu mới của Khu vực cá nhân.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu vào hồ sơ cá nhân sang mật khẩu tiện hơn hoặc nếu bị mất. Bạn cần xác nhận bản thân qua điện thoại hoặc từ mã, hoặc gửi giấy tờ đến bộ phận hỗ trợ khách hàng với yêu cầu.

Chọn lịn hồ sơ của tôi - Khôi phục lại mật khẩu. Sẽ hiện lên cửa sổ với 3 lựa chọn.

  1. Phương án 1 – điền số điện thoại mà bạn ghi trong lúc đăng ký mở hồ sơ và ấn nút «Gửi pin code».

    1.1. Trong cửa sổ mới mở hãy điền mật mã pin mà bạn nhận được vào số điện thoại.

    1.2. Trong cửa số hãy điền mật khẩu mới của bạn vào để thay đổi mật khẩu. Sau đấy bạn sẽ được chuyển đến trang hồ sơ và mật khẩu mới đã được cài đặt.

  2. Phương án 2 – nếu bạn không nhận được PIN code hoặc không còn dùng số đấy nữa thì hãy ấn vào nút cuối dòng. Chọn mục «Từ mã» (nếu bạn nhớ) và điền từ mã của mình vào. Ấn nút «Gửi yêu cầu» và nếu từ mã không đúng thì xem mục 1.2 (hoặc chờ xác nhận từ bộ phận hỗ trợ khách hàng).
  3. Phương án 3 – nếu bạn không nhận được PIN hoặc không còn dùng số đấy nữa hãy ấn vào dòng cuối. Trong cửa số bạn sẽ cần chọn «Tải giấy tờ» (nếu bạn quên từ mã) thì hãy gửi photo giấy tờ xác nhận bản (hộ chiếu, ID, bằng lái xe hoặc khác). Bạn có thể dùng giấy tờ mà bạn đã dùng trước đấy để xác nhận hồ sơ nhưng không được dùng đúng file cũ, bạn phải chụp hình hoặc scan lại. Hãy ân vào «Nút gửi yêu cầu» và đợi xác nhận từ hỗ trợ và thư email với link thay đổi mật khẩu (xem mục 1.2).

Nếu bạn làm tất cả đúng thì sẽ nhận được email thông báo thay đổi mật khẩu hồ sơ cá nhân. Nếu bạn gặp vấn đề nào thì hãy gửi thư đến công ty và nhận hỗ trợ từ bộ phận khách hàng.

Nếu bạn quên mật khẩu hồ sơ cá nhân, thì trên trang web đăng nhập hãy ấn vào nút «Quên mật khẩu?». Tiếp theo vào quá trình khôi phục mật khẩu (xem trên). Sau khi kết thúc quá trình bạn sẽ nhận được email với link lấy lại mật khẩu cho hồ sơ cá nhân.


The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.