fbXác nhận hồ sơ | IFCM Việt Nam

Xác nhận hồ sơ

Xác nhận hồ sơ cá nhân cần để có thể dùng toàn bộ chức năng của nó, Công ty có thể yêu cầu bạn xác nhận để có thể rút tiền về thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng hoặc dùng phương pháp khác.

Để xác nhận hồ sơ bạn cần vào trong mục Hồ sơ của tôi - Xác nhận hồ sơ. Sẽ mở ra trang «Xác nhận hồ sơ», bạn cần điền và ấn nút gửi:

  • Scan giấy tờ xác nhận cá nhân - có thể dùng hộ chiếu, bằng lái xe hoặc khác. Hình ảnh phải thấy rõ nét vẩ ảnh (mặt trước và mặt sau).
  • Địa chỉ - địa chỉ sống thường xuyên, số đường và nhà, giấy xác nhận có thể dùng phiếu thanh toán điện nước hàng tháng, phiếu từ ngân hàng hoặc khác (ngày cấp không cũ hơn 6 tháng).
  • Thành phố – thành phố sống.
  • Mã bưu điện - Mã bưu điện hiện tại.
  • Ngày sinh.

Tờ khai có thể lưu lại nếu bạn chưa có đầy đủ giẩy tờ trong tay.

Kết thúc tờ khái, hãy ấn nứt "Lưu lại và gửi" để gửi cho công ty kiểm tra. Bạn sẽ nhận được email xác nhận yêu cầu xác nhận hồ sơ.

Backoffice công ty sẽ xem xét trong 24h (từ thứ 2 đến thứ 6). Sau khi xử lý, bạn sẽ nhận được thông báo trong hồ sơ cá nhân, và thư trong hòm thư điện tử.

Bạn có thể thay đổi thông tin sau này։

  • Ngôn ngữ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ, thành phố, mã bửu điện

The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.