fbCách thay đổi thông số tài khoản | IFCM Việt Nam

Cách thay đổi thông số tài khoản

Hồ sơ cá nhân cho phép tạo yêu cầu thay đổi thông số tài khoản giao dịch.

Trong trang danh sách tài khoản thật có thể thay đổi loại tài khoản và đòn bảy tài khoản:

  • Ấn nút chuột trái vào thông số tài khoản và chọn thông số mới trong danh sách.
  • Trong dòng bên phải phía dưới sẽ hiện lên nút với ký hiệu «V» và «X» - ấn vào dấu «V» và backoffice công ty sẽ nhận yêu cầu thay đổi; giá trị hiện tại và số thay đổi (nếu án vào số sẽ hiện lên cửa sổ với trạng thái yêu cầu, nền cần có thể hoãn thay đổi). Nếu ấn vào «X» yêu cầu sẽ hoãn.

2 loại tài khoản có thể được thay đổi Standard và Beginner (hoặc Micro), hoặc ngược lại (nhưng không thể thay đổi Fixed spread sang Floating spread, và ngược lại). Đối với tài khoản MetaTrader 5 không thể thay đổi Hedged sang Netting, và ngược lại.

Nên nhắc lại rằng khi chuyển đổi Standard sang Beginner (hoặc Micro) cần theo dõi điều kiện số vối tối đối với tài khoản Beginner (hoặc Micro).

Đối với tài khoản Demo bạn có thể thay đổi đòn bẩy tài khoản. Thêm nữa bạn có thể xóa tài khoản Demo từ trong menu qua chức năng «Xóa tài khoản».

Yêu cầu này xem xét bởi Backoffice trong thời gian làm việc (thông thường, 10-15 phút).

Trạng thái yêu cầu của bạn có thể xem trong mục «Yêu cầu», trong link «Xem tất cả yêu cầu» - xem chi tiết yêu cầu chi tiết.


The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.