fbcách thay đổi mật khẩu tài khoản | IFCM Việt Nam

cách thay đổi mật khẩu tài khoản

Bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản thật hoặc Demo. Bạn có thể xác nhận qua số điện thoại, từ mã hoặc gửi giấy tò scan của mình. Nếu bạn vẫn không xác nhận được thì có thể gửi thư đến đội ngũ hỗ trợ của công ty.

Trong hồ sơ cá nhân trong mục «Tài khoản của tôi» Bạn có thể mở mục để xem tất cả tài khoản thật và demo.

Trong bảng với danh sách tài khoản bạn hãy chọn tài khoản cần thiết và ấn vào nút có hình 3 chấm - sẽ hiện lên menu, chọn «Thay đổi mật khẩu». Tiếp theo bạn sẽ làm thao tác.

  1. Phương án 1 – điền số điện thoại, số điện thoại mà bạn điền lúc mở tài khoản, rồi ấn nút gửi PIN CODE».

    1.1 Trong cửa sổ mở hãy điền mã PIN mà bạn nhận được vào trong điện thoại.

    1.2 Trong cửa sổ mới mỏ hãy điền mật khẩu mới của tài khoản – lưu lại mật khẩu. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi mật khẩu vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tự đặt ra mật khẩu riêng của mình.

  2. Phương án 2 – nếu bạn không nhận được PIN hoặc nếu bạn khong có số điện thoại thì ấn vào link cuối thư. Trong cửa sổ chọn «Từ mã» (nếu bạn mở tài khoản trươc xuân 2019) và điền từ mã vào. Ấn nút gửi «Yêu cầu» và nếu từ mã đúng thì hãy xem mục 1.2 (hoặc chờ xác nhận từ bộ phận hỗ trợ với link).
  3. Phương án 3 – nếu bạn không nhận được PIN hoặc không có điện thoại, hãy ấn vào link cuối. Trong cửa số mới mở hãy chọng «Tải giấy tờ» (nếu bạn không có từ mã hoặc quên) thì hãy gửi ảnh giấy tờ của mình vào (hộ chiếu, ID, bằng lái xe hoặc khác). Bạn không thể dùng ảnh giấy tờ mà bạn đã dùng trước đấy, bạn sẽ cần chụp lại hình với góc độ khác. Ấn nút «gửi yêu cầu» và chờ bộ phận hỗ trợ gửi link thay đổi mật khẩu (xem mục 1.2).

Nếu tất cả làm đúng, thì bạn sẽ nhận email với mật khẩu mới.


The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.