fbXu hướng tiếp tục mô hình | IFCM Việt Nam
VI

Xu hướng tiếp tục mô hình

Nếu trên biểu đồ với xu hướng rõ rệt, thì bạn có thể thấy những nơi mà giá tập trung trong sự hình thành cùng loại của các hình dạng. Những thông tin này là mô hình tiếp tục xu hướng, mà thường thì các nhà giao dịch sử dụng trong việc đưa ra quyết định của mình. Mô hình xu hướng tiếp tục hình thành trong thời gian tạm dừng các xu hướng thị trường hiện tại, và sẽ đánh dấu sự tiếp tục của xu hướng chứ không phải là sự đảo ngược.
Ngược lại với mô hình một sự đảo ngược xu hướng, những hình dạng tiếp tục thường được hình thành tại các khoảng thời gian ngắn hơn.

 • Mô hình Tam giác (Tăng dần)

  Mô hình này thể hiện 1 phạm vi giá thu hẹp giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác.Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng ngang (mức kháng cự ) kết nối các mức cao ở cấp độ gần và một đường xu hướng tăng dần (mức hỗ trợ) kết nối các mức thấp và lần lượt cao dần.

 • Mô hình Tam giác (Giảm dần)

  Mô hình này thể hiện 1 phạm vi thu hẹp giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác.Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng giảm dần (mức kháng cự ) kết nối các mức thấp và thấp hơn và một đường xu hướng ngang (mức hỗ trợ) kết nối các mức thấp ở cùng cấp độ gần.

 • Mô hình Tam giác (Đối xứng)

  Mô hình này thể hiện 1 phạm vi thu hẹp giá giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác.Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng giảm dần (mức kháng cự ) kết nối các mức thấp và thấp hơn và một đường xu hướng tăng dần (mức hỗ trợ) kết nối các mức cao và cao dần. Các góc của đường xu hướng gần giống nhau.

 • Mô hình chữ nhật (tăng dần)

  Mô hình chữ nhật có đặc tính tồn tại hai đường ngang, đại diện cho mức hỗ trợ và mức kháng cự tương ứng, kết nối mức thấp nhất và mức cao nhất của giá gần nhất. Trong quá trình hình thành mô hình, giá biến động bên trong của mức hình thành hỗ trợ và bên ngoài của mức kháng cự.

 • Mô hình chữ nhật (giảm dần)

  Mô hình chữ nhật có đặc tính tồn tại hai đường ngang, đại diện cho mức hỗ trợ và mức kháng cự tương ứng, kết nối mức thấp nhất và mức cao nhất của giá gần nhất. Trong quá trình hình thành mô hình, giá biến động bên trong của mức hình thành và bên ngoài.

 • Mô hình lá cờ

  Mô hình này có hai đường xu hướng song song, đường hỗ trợ xuống và đường kháng cự lên, giữ ở giữa sự dịch chuyển cơ bản của giá. Trực quan mà thấy, một sự hình thành hình bình hành hoặc một lá cờ và có hướng chống lại sự dịch chuyển giá. Mô hình này thường có đặc tính tăng rõ nét hoặc giảm giá sâu.

 • Mô hình cờ hiệu

  Mô hình này có hai đường xu hướng giống nhau (từ dưới lên - đường hỗ trợ dốc lên và đường kháng cự với dốc xuống), hình thành 1 tam giác, trong đó diễn ra sự dịch chuyển cơ bản của giá. Mô hình thường xuất hiện trước khi hình thành việc tăng rõ nét hoặc giảm giá sâu.

 • Mô hình nêm (Wedge)

  Wedge là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn và tiếp tục xu hướng cho thấy, các hướng trước đó sẽ được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Đối với biểu đồ hằng ngày, mô hình thường được hình thành trong vòng một tuần.

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản