fbĐỉnh ba - Mô hình đảo chiều | IFCM Việt Nam
VI

Mô hình: Đỉnh ba

Mô hình biểu đồ giá «3 đỉnh» thường được hình thành trong một xu hướng tăng, theo sau là đảo chiều và giảm giá. Mô hình này được coi là quan trọng hơn so với mô hình «đỉnh đôi».

Thiết lập hình trong terminal
Sau khi mở tài khoản demo, Bạn sẽ nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến trên ngôn ngữ của bạn

Sự hình thành

Mô hình này được đại diện bởi ba đỉnh liên tiếp nằm cùng mức độ và hai đáy. Đường kháng cự và hỗ trợ kết nối các đỉnh và các mức thấp tương ứng. Mức kháng cự này được cho là mạnh mẽ khi giá đảo ngược ba lần từ mức mà tài sản được coi là định giá quá mức.

Diễn giải

Nếu giá giảm xuống dưới mức tối thiểu của mô hình hoặc mức hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì sự hình thànhcủa mô hình sau đó được xem là hoàn thành. Đây là dấu hiệu của việc bán và dự kiến thay đổi chiều của xu hướng.

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình «3 đỉnh», giá thường giảm ít nhất tới mức mục tiêu và được tính theo công thức sau:

T = S – H,

trong đó: 

T – mức mục tiêu;

S – mức hỗ trợ (mức thấp của vùng nội bộ gần nhất);

H – chiều cao của mô hình (khoảng cách giữa mức hỗ trợ và kháng cự).


Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.

Bạn thích bài viết này?
LikeKhông