fbMô hình cờ hiệu | IFCM Việt Nam
VI

Mô hình cờ hiệu

«Cờ hiệu» là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn và tiếp tục xu hướng cho thấy, hướng trước đó sẽ được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Ví dụ, trên biểu đồ hằng ngày, mô hình thường được hình thành trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần.
Thiết lập hình trong terminal
Sau khi mở tài khoản demo, Bạn sẽ nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến trên ngôn ngữ của bạn

Sự hình thành

Mô hình này có hai đường xu hướng giống nhau (từ dưới lên - đường hỗ trợ dốc lên và đường kháng cự với dốc xuống), hình thành 1 tam giác, trong đó diễn ra sự dịch chuyển cơ bản của giá. Mô hình thường xuất hiện trước khi hình thành việc tăng rõ nét hoặc giảm giá sâu.

Pennant Pattern
Bắt đầu kiếm lời từ thị trường khủng lồ
Giao dịch là kỹ năng chuyên nghiệp.
world map

Diễn giải

Mô hình xác nhận hướng dịch chuyển được duy trì sau khi hoàn thành:

  • tín hiệu bán xuất hiện, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng giảm, và giá giảm dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể);
  • tín hiệu mua xuất hiện, nếu mô hình được hình thành ở xu hướng tăng, và giá vượt qua đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể.

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «cờ hiệu», giá sẽ tiếp tục dịch chuyển trong cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá giống như giá thay đổi từ đầu của xu hướng đến sự hình thành của cờ hiệu. Các mức mục tiêu được tính như sau:

Trong trường hợp xu hướng giảm:
T = BP – (TS – PS)

Trong trường hợp xu hướng tăng:
T = BP + (PS – TS)

trong đó: 

T – mức mục tiêu;

BP – điểm thoát, kết thúc mô hình;

TS – điểm bắt đầu xu hướng;

PS – điểm bắt đầu hình thành mô hình.

Cách dùng Mô hình cờ hiệu trên phần mềm NetTradeX trading platform

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản

Cách dùng Mô hình cờ hiệu trong phần mềm giao dịch

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.

Bạn thích bài viết này?
LikeKhông
Visit Educational Center Chi tiết hơn bạn có thẻ tìm hiểu cơ chế làm việc CFD và xem xét ví dụ trong mục «Cách giao dịch CFD» Vào trung tâm đào tạo.
Thử nghiệm giao dịch CFD miễn phí, tải phần mềm giao dịch NetTradeX Tải về