fbCác Mức Fibonacci | Cách sử dụng Fibonacci | Đường Fibonacci | IFCM Việt Nam
VI

Các Mức Fibonacci

Các Mức Fibonacci là gì?

Các Mức Fibonacci là mức quan trọng và dụng cụ khá tốt cho phân tích kỹ thuật để có thể đoán được các mức đảo chiều. Tính ra các mức thì nhà đầu tư có thể tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh cho mình để vào vị trí.
Thiết lập Các Mức Fibonacci trong terminal
Sau khi mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến bằng ngôn ngữ của bạn

Hàng số Fibonacci

Hệ số Fibonacci bắt đầu được biết tại châu Âu nhờ nhà toán học của Ý ông Leonardo Pesa (Fibonacci), mặc dù trước đấy thì hệ số này đã được biết từ phía đông. Các hàng số được biết như tổng của 2 số trước:


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377……


Các hệ số Fibonacci kéo dài đến vô cực và chứa các điều quan trọng.

  • Nếu lấy bất kỳ con số nào trong hệ số thì cũng đều chia ra con số sau đấy sẽ ra 0.618 (13/21=0.619, 21/34=0.617, 34/55=0.618).
  • Nếu lấy bất kỳ con số nào và chia ra con số trước đấy sẽ ra 1.618 (21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176).

Hàng số này đã bắt đầu dùng tại thị trường chứng khoán bởi nhà đầu tư Ralf Elliot, ông để ý rằng đường dài của mỗi sóng tiêp theo tương đương 1,618.

Bắt đầu kiếm lời từ thị trường khủng lồ
Giao dịch là kỹ năng chuyên nghiệp.
world map

Cách sử dụng Fibonacci

Gần như mỗi phần mềm giao dịch đều có dụng cụ “Fibonacci Lines” cùng với hỗ trợ với các kênh - 0%, 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% và 100%. Đường Fibonacci có thể dùng để làm đường trend với mục tiêu 161.8%, 261.8% và 423.6%. Nếu trong trường hợp lên thì hãy kéo dài từ đáy lên đến đỉnh và làm ngược lại nếu xuống.

Các Mức Fibonacci

Giao dịch theo mức Fibonacci

Giao dịch trên các mức Fibonacci liên quan đến hai cách.

  • Giao dịch theo các mức Fibonacci là một hình thức giao dịch với vị trí dài trong lúc nếu tỷ giá chạm vào mức hỗ trợ.
  • Mở vị trí ngắn nếu chạm vào mức hỗ trợ, khi thị trường đi xuống.

Từ khi mức Fibonacci được dùng làmmức hỗ trợ và kháng cự sau đấy giao dịch theo các mức và chiến lược hỗ trợ và kháng cự.

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản

Cách dùng Các Mức Fibonacci trong phần mềm

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.

Bạn thích bài viết này?
LikeKhông
Visit Educational Center Chi tiết hơn bạn có thẻ tìm hiểu cơ chế làm việc CFD và xem xét ví dụ trong mục «Cách giao dịch CFD» Vào trung tâm đào tạo.
Thử nghiệm giao dịch CFD miễn phí, tải phần mềm giao dịch NetTradeX Tải về