fbCác khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật | Phân tích Forex | IFCM Việt Nam
VI

Các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật

Đối với phân tích kỹ thuật trên thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch cần hiểu và sử dụng các khái niệm như kênh, xu hướng là gì, sự khác biệt giữa các mức hỗ trợ và mức kháng cự. Sử dụng thông tin thu được bằng cách nghiên cứu các biểu đồ, bạn có thể xác định những khoảnh khắc tốt nhất cho việc vào vị trí và thoát khỏi vị trí. Thời gian để nhận biết và dự đoán sẽ phá vỡ các xu hướng hoặc tiếp tục.

 • Các Mức Fibonacci

  Hệ số Fibonacci bắt đầu được biết tại châu Âu nhờ nhà toán học của Ý ông Leonardo Pesa (Fibonacci), mặc dù trước đấy thì hệ số này đã được biết từ phía đông. Các hàng số được biết như tổng của 2 số trước:

 • Forex Trend - Đường Xu Hướng

  Có 3 loại đường trend phụ thuộc theo xu hướng:

 • Mức hỗ trợ và kháng cự

  Trong phân tích kĩ thuật các đường nối những đỉnh và đáy giá quan trọng gọi là đường hỗ trợ và kháng cự. Trader sử dụng những đường này để xác định điểm vào thị trường.

 • Phân tích kỹ thuật: Forex Channel

  Kênh là một trong những khái niệm quan trọng của phân tích kỹ thuật. Kênh được bởi giao động tỷ giá trong kênh với chiều cao nhất định.

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản