fbVùng phần trăm Williams - Forex phân tích kỹ thuật | IFCM Việt Nam
VI

Forex Oscillators: Vùng phần trăm Williams

Vùng phần trăm Williams (% R) – chỉ báo được phát triển bởi Larry Williams, nhiệm vụ là để xác định tình hình mua lại hoặc bán lại và xác định các điểm có khả năng chuyển đổi. Ngược lại với Stochastic - chỉ báo của Williams là đường được tính toán trên quy mô ngược
Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến

Sử dụng

Vùng phần trăm Williams cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, nên sử dụng chỉ cùng với việc phân tích xu hướng chung:

  • Nếu chỉ báo tăng trên -20, có thể cho thấy khả năng mua lại;
  • Nếu chỉ báo giảm dưới -80, có thể cho thấy khả năng bán lại.

Chỉ báo thoát khỏi vùng mua lại / bán lại có thể là dấu hiệu một sự đảo ngược:

  • Việc giao nhau của giới hạn từ trên xuống dưới các vùng mua lại là dấu hiệu của việc bán;
  • Việc giao nhau của giới hạn từ dưới lên trên các vùng bán lại là dấu hiệu của việc mua.

Các mô hình có sự khác nhau là rất hiếm, nhưng có thể là một dấu hiệu của sự suy yếu các xu hướng:

  • Về sự suy yếu của xu hướng tăng có thể cho thấy, nếu việc tăng giá đến mức tối đa tiếp theo không hỗ trợ chuyển biến của chỉ báo;
  • Về sự suy yếu của xu hướng giảm cho thấy, nếu giảm giá đến mức tối thiểu tiếp theo không hỗ trợ sự chuyển biến của chỉ báo.
Williams Percent Range Indicator

Tính toán

R% = - ((H – C)/(H – L)) x 100;

trong đó:
C – giá cuối cùng đóng cửa;
L – giá thấp nhất cho giai đoạn được xem xét;
H – giá cao nhất cho giai đoạn được xem xét.
    

Làm thể nào để thiết lập Vùng phần trăm Williams trong sàn giao dịch

Forex Indicators FAQ

Forex indicator là gì?

Các chỉ số phân tích kỹ thuật ngoại hối thường xuyên được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán biến động giá trên thị trường Ngoại hối và do đó tăng khả năng kiếm tiền trên thị trường Ngoại hối. Các chỉ báo ngoại hối thực sự tính đến giá và khối lượng của một công cụ giao dịch cụ thể để dự báo thị trường thêm.

Indicator tốt nhất?

Phân tích kỹ thuật, thường được bao gồm trong các chiến lược giao dịch khác nhau, không thể được xem xét tách biệt với các chỉ báo kỹ thuật. Một số chỉ báo hiếm khi được sử dụng, trong khi những chỉ báo khác gần như không thể thay thế đối với nhiều nhà giao dịch. Chúng tôi nêu bật 5 chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất: Đường trung bình động (MA), Đường trung bình động (EMA), Dao động ngẫu nhiên, Dải Bollinger, Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD).

Cách dùng Indicators?

Các chiến lược giao dịch thường yêu cầu nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật để tăng độ chính xác của dự báo. Các chỉ báo kỹ thuật trễ cho thấy các xu hướng trong quá khứ, trong khi các chỉ báo hàng đầu dự đoán các động thái sắp tới. Khi lựa chọn các chỉ báo giao dịch, cũng nên xem xét các loại công cụ biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như chỉ số khối lượng, động lượng, biến động và xu hướng.

Indicator làm việc với Forex?

Có 2 loại chỉ số: tụt hậu và dẫn đầu. Các chỉ báo trễ dựa trên các chuyển động trong quá khứ và sự đảo chiều của thị trường, và hiệu quả hơn khi thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ. Các chỉ báo hàng đầu cố gắng dự đoán các biến động và đảo chiều của giá trong tương lai, chúng được sử dụng phổ biến trong giao dịch theo phạm vi và vì chúng tạo ra nhiều tín hiệu sai, chúng không phù hợp với giao dịch theo xu hướng.

Hãy dùng indicator sau khi tải một trong những phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản
Bạn thích bài viết này?
LikeKhông