fbDow Jones là gì | Thuyết lý Dow | Phân tích kỹ thuật Forex | IFCM Việt Nam
VI

Giải thích thuyết lý Dow Jones

Dow Theory là gì

Thuyết lý Dow Jones là cách giao dịch thị trường theo Charles Dow. Thuyết lý Dow dựa trên phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Nguyên lý chính của Dow là tỷ giá đã áp đặt tất cả thông tin vào biểu đồ giá với 3 trend chính.
Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến

Nguyên lý Dow Theory

 1. Thị trường được xem xét tất cả
  Tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến cung và cầu của thị trường - phản ánh trong giá thị trường.
 2. Có 3 dạng xu hướng.
  Theo Dow- xu hướng lên là việc lên đỉnh liên tiếp và đáy, xu hướng giảm là việc giảm liên tiếp và đáy
  Dow cho rằng, hoạt động cơ cấu và sự đối lập ứng dụng đến chính xác của thị trường giống như việc ứng dụng đến các đối tượng vật lý, nghĩa là mỗi chuyển động quan trọng tuân theo sự quay trở lại cụ thể.
  Dow chia 3 phần trong xu hướng:
  1. Giai đoạn cơ bản đầu tiên ( có thể so sánh với thủy triều,tất cả sự kế tiếp đến điểm hiện tại và kế tiếp tiến vào bờ biển)
  2. Giai đoạn 2 ( có thể so sánh với những làn sóng và sự tự điều chỉnh ( quay trở lại) xu hướng giai đoạn đầu tiên, thường đạt 1/3, 2/3, hoặc thường xuyên hơn 1/2 xu hướng chuyển động trước đó.)
  3. Giai đoạn cuối – không quan trọng ( gơn sóng)- dao động trong xu hướng của giai đoạn 2.
 3. Xu hướng cơ bản gồm 3 giai đoạn.
  Trước hết, Dow chú ý các xu hướng cơ bản và chia 3 giai đoạn sau:
  1. Giai đoạn tích lũy- các nhà đầu tư khôn ngoan nhất bắt đầu bán hoặc mua khi cảm thấy sự thay đổi của xu hướng thị trường trong hiện tại.
  2. Giai đoạn tham gia - phần lớn người giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để vào thị trường sau khi giá được thay đổi nhanh chóng.
  3. Giai đoạn thực hiện- một hướng mới được công nhận rộng rãi và việc xác nhận nằm ở những tin tức kinh tế, dẫn đến sự tăng trưởng của khối lượng đầu cơ và sự tham gia chung trong xu hướng.
 4. Các chỉ số chứng khoán cần xác nhận lẫn nhau
  Dow nói rằng, đến tận bây giờ tạm thời các đường cong của các chỉ số Công nghiệp và Đường sắt ( ý nói về các chỉ số Dow-Jones) không thể khắc phục các đỉnh trước đây, không có sự xác nhận ban đầu hoặc tiếp tục xu hướng “Bulls” ( xu hướng lên) của thị trường. Các dấu hiệu không nhất thiết phải tiến hành đồng thời, nhưng dấu hiệu được xem là rõ ràng hơn khi các khoảng thời gian đã qua giữa chúng ít hơn.
 5. Xu hướng khẳng định khối lượng giao dịch.
  Khối lượng giao dịch tăng hoặc giảm tùy thuộc vào việc di chuyển giá theo hướng của xu hướng hoặc ngược lại. Dow được xem là khối lượng của chỉ số indicator phụ. Dấu hiệu để mua hoặc bán cơ bản dựa trên giá đóng cửa.
 6. Xu hướng kế tiếp được xem là tiếp tục, cho đến khi xuất hiện dấu hiệu rõ ràng của sự tiến triển.
  Tất cả các phương pháp kỹ thuật để phân tích thị trường dựa trên ý tưởng đơn giản rằng, xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến khi xuất hiện lực lượng bên ngoài mà sẽ buộc phải quay lại - cũng như trong trường hợp các đối tượng vật lý. Như vậy, có những tín hiệu để phát triển lây lan mà cần phải được tìm kiếm.
Biên độ không thành công.
Trong một nỗ lực không thành công đến đỉnh điểm "C" , để vượt qua điểm "A", tiếp theo là khắc phục dưới cùng của "B", là một tín hiệu bán tại điểm "S".
Biên độ thành công.
Lưu ý rằng "C" vượt quá đỉnh điểm "A", trước khi "D" giảm xuống dưới "B". Đối với một số tín hiệu dẫn đến việc bán là "S1", trong khi những người khác đang chờ đợi việc hạ thấp đỉnh ở "E", trước khi bắt đầu bán ở "S2".

Dow chỉ tính giá đóng. Chỉ số cần được đóng cửa trên mức đỉnh trước đó, hoặc dưới đáy cuối cùng là đáng kể. Biến động trong ngày không quan trọng.

Biên độ không thành công từ dưới.
Tín hiệu mua là sự khắc phục "B" ở "B1".
Biên độ thành công từ dưới
Tín hiệu mua là "B1" hoặc "B2".


Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản
Bạn thích bài viết này?
LikeKhông