Historie účtu

Přes funkci hlavního menu "Historie účtu" /"Account history"/ se vyvolá okno "Historie účtu " /"Account history"/ s dříve formovanou historií nebo okno "Filtr historie účtu" /"Account history filter"/ při prvním formování historie. V tomto filtru můžete nastavit rozsah dat pro formování tabulky všech obchodních i bilančních operací na účtu pro zadaný časový rozsah:

Navíc, můžete z tohoto okna zadávat sadu operací, které budou zařazeny do formované tabulky historie operací (ve výchozím nastavení všechny operace), kliknutím v dolní části okna tlačítka "Тři tečky" napravo od nadpisu "Тypy" /"Types"/(kompletní seznam typů je zobrazen ve třech obrázcích):

Vygenerovat a zobrazit na vaší obrazovce tabulku historie účtu (po nastavení časového rozsahu a typů zobrazených operací) můžete přes tlačítko "OK" v okně "Filtr historie účtu" /"Account history filter"/ - otevře se okno "Historie účtu" /"Account history"/ :

Dále tuto tabulku přes právé tlačítko dolního panelu okna nebo přes funkci "Třídění" /"Sort"/ z dalšího okna (tlačítko vertikálního tři teček napravo) můžete seřídit podle jedné z vlastností uvedených v následujícím okně:

Z okna "Historie účtu" přes třetí tlačítko vlevo můžete vyvolat okno "Filtr historie účtu" /"Account history filter"/ pro nastaení druhého rozsahu dat a formování druhé historie účtu.