Nastavení příkazů k pozicím

Pokud chcete, aby se pozice zavřela automaticky pri dosahování zadané úrovně ceny, je třeba připojit k pozici speciální příkazy. Kdy pozice se zavří s výdělkem při dosahování zadané ceny, příkaz se nazývá “Take profit”, a kdy pozice se zavří se ztrátou při dosahování zadané ceny, je ”Stop loss”. Je možno zadat oba příkazy či jenom jeden.

Příkaz “Stop loss” může fungovat v režimu “Trailing-Stop”. Tento režim zajišťuje fixní distanci (úroveň) příkazu Stop-loss od tržní kotace měnového páru. Pokud je zadán režim Trailing-Stop, při pohybu kotace na stranu zvýšení výdělku, cena příkazu Stop-loss se posunuje tak, aby zadaná distance byla uložena; a při pohybu kotace na stranu zmenšení ztráty, cena příkazu Stop-Loss se nemění.

Tyto příkazy a režim “Trailing-Stop” lze zadat najednou v dialogu “Make deal”, zaškrtnutím příslušného políčka a zadaním ceny příkazu. Také tyto příkazy lze postavit (nebo změnit) i na dříve otevřené pozici– proto v okně “Positions” přes kontextové menu na řádku s pozicí se uskutečňuje příkaz “Position order(s)”.

S tím příkazem se otvírá okno, v kterém jsou zadány či modifikovány tyto spojené příkazy a distanci “Trailing-Stop”. Všimnete si, že v příkladu na obrazce nastavíme příkazy na pozici Buy na EURUSD při aktuální kotaci páru, proto úroveň Take profit musí být výše aktuální kotace, a úroveň Stop Loss níže. Informace o příkazech, a také o aktivitě a distanci “Trailing-Stop”, se nachází v okně “Orders”, a úrovně jejich cen jsou vidět také v příslušných sloupcích okna “Positions”.