Nastavení signálů

Vyberte bod "Typ" základního menu, v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Signály" . Kliknutím pravým tlačítkem v otevřeném okně "Signály" bude otevřeno kontextové menu, ve kterém je nutné zvolit příkaz "Přidat signál".

Existují i jiné způsobý přidání zvukových signálů:

 • Signál ceny - klikněte pravým tlačítkem na okně "Současné kotace" či na okně jakéhokoliv grafu, v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Přidat signál pro cenu "
 • Zvukový signál pro otevření pozice- klikněte pravým tlačítkem na okně "Оtevřené pozice" a vyberte bod "Přidat signal pro otevření pozice"
 • Zvukový signál pro příkaz - klikněte pravým tlačítkem na okně "Příkazy" a vyberte bod "Přidat signál pro příkaz"

Vytvořené signály mohou být změněny, odstraněny a obnoveny v okně "Příkazy" výběrem příslušného bodu z kontextového menu, který může být otevřen kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušném řádku, umístěným v daném okně.

Existují dva nebo tři kroky pro přidání signálu:

1. Vyberte "Alert event" ze seznamu:

 • Obnovení připojení k serveru
 • Ztráta připojení k serveru
 • Short margin
 • Dosahování zadané úrovně zálohy
 • Provádění rozvahových operací
 • Aktivace příkazu
 • Aktivace Trailing Stop
 • Provedení příkazu
 • Dosahování zadané úrovně ceny
 • Změna ceny
 • Dosahování zadané úrovně výdělku /ztráty na pozici.
 • Zadaný moment

2. Stanovte jednotlivé podmínky a parametry pro vybranou údalost.

3. Stanovte celkové vlastnosti zvukového signálu:

 • Zobrazit zprávu;
 • Vybrat zvukový soubor;
 • Počet opakování zpráv - Repeat interval (sek);
 • Dokončit po prvního spuštění;
 • Končí po zadaném počtu sekund.