Historie příkazů

Přes záložku "Historie" /"History" (hlavní menu dole obrazovky) a tlačítko "Příkaz" /"Orders" (na horním panelu zobrazeného okna) se zobrazí okno s historií příkazů na účtu. Pro nastavení parametrů historie příkazů je nutné zvolit funkci "Filtr" /"Filter" (vpravo nahoře) - zobrazí se okno "Filtr" /"Filter":


V tomto filtru můžete nastavit následující parametry:

  • Typy a Stav operací s příkazy, které jsou zobrazeny ve vytvořené tabulce;
  • Maximální počet záznamů;
  • Rozsahy dat pro vytvoření tabulky operací s příkazy za určený rozsah času (data se zadávají stiskem prstu na řádku "Od" /"From "nebo na řádku "Do " /"To ") dle následujících událostí: Umístěn , Аktivován, Uzavřen.

Seznam typů se vyvolá volbou funkce "Typ >" /"Type >" - zobrazí se okno:

Seznam stavů se vyvolá volbou funkce "Stav >" /"State >" - zobrazí se okno:

Pro výběr typu a stavu je nutné zvolit odpovídající řádky.

Dle funkce "Hotovo" /"Done" v okně "Filtr" /"Filter" bude vytvořena a zobrazena tabulka s Historií příkazů:

Na každém řádku s názvem insturmentu je uveden výsledek operací s příkazem (například "Změněna" /"Changed", "Odstran. uživatelem" /Del. by user", "Dokončena" /"Executed", atd.).