Nastavení příkazu

Nastavit příkaz můžete kliknutím na řádek s požadoványm instrumentem v okně "Kotace"/"Quotations": (toto okno lze vyvolat v záložce "Obchodování " /"Trading") - zobrazí se okno grafu tohoto instrumentu . Ve spodním panelu okna grafu si vyberte typ příkazu kliknutím na tlačítko s příslušným názvem typu.

1.Čekající příkaz

Při kliknutí na tlačítko "Čekající " /"Pending" - v dolní polovině obrazovky se zobrazí doplňkové okno s polemi pro nastavení příkazu:

Zde můžete nastavit všechny potřebné parametry:

 • objem příkazu (v jednotkách aktiva);
 • směr příkazu ("Nák. transakce " /"Buy action") a přepínač režimu blokování (režim funguje při otevření pozice přes tento příkaz);
 • cena příkazu;
 • úrovně spojených příkazů Stop loss a Take profit;
 • úroveň režimu Trailing stop (při aktivaci příkazu a otevření pozice se tento režim bude provádět na serveru);
 • délka "života" příkazu ("GTC"/"Den") ("GTC"/"Day").

Všimněme si, že se pohyb ukazatele uvnitř digitálních polí provádí šipkami této klávesy (vlevo a vpravo).

Pro nastavení příkazu je třeba kliknout na tlačítko "Hotovo" /"Done" (dále se zobrazí okno oznámení o výsledku operace o nastavení prikazu, pokud oznámení je zadáno v nastaveních.

2.ОСО příkaz

Při kliknutí na tlačítko "ОСО" /"OCO" - v dolní polovině obrazovky se zobrazí doplňkové okno s polemi pro nastavení ОСО příkazu:

Zde můžete nastavit všechny potřebné parametry pro páry příkazů:

 • objemy příkazů (v jednotkách aktiva);
 • směr příkazu ("Nák. akce"/"Prod. akce" /"Buy action"/"Sell action") a přepínač režimu blokování (rezim funguje při otevření pozice přes tento příkaz) ;
 • cena otevření příkazu ;
 • délka "života " příkazu ("GTC"/"Den") ("GTC"/"Day").

Všimněme si, že se pohyb ukazatele uvnitř digitálních polí provádí šipkami této klávesy (vlevo a vpravo).

Pro nastavení tohoto páru příkazů souvisejicích pravidlem ОСО, je třeba kliknout na tlačítko "Hotovo" /"Done" (dále se zobrazí okno oznámení o výsledku operace o nastavení prikazu, pokud oznámení je zadáno v nastaveních).

Při otevření pozice přes jeden z příkazů, druhý příkaz se zruší.

3. Aktivovaný příkaz

Při kliknutí na tlačítko "Aktiv..." /"Activati..." - v dolní polovině obrazovky se zobrazí doplňkové okno s polemi pro nastavení příkazu:

Zde můžete nastavit všechny potřebné parametry:

 • objem prikazu (v jednotkách aktiva);
 • směr přikazu ("Prod. transakce" /"Sell action") a přepínač režimu blokování (rezim funguje při otevření pozice přes tento příkaz);
 • cena otevření příkazu;
 • cena aktivizace příkazu ;
 • délka "života " příkazu ("GTC"/"Den ") ("GTC"/"Day").

Všimněme si, že se pohyb ukazatele uvnitř digitálních polí provádí šipkami této klávesy (vlevo a vpravo).

Pro nastevení příkazu je třeba kliknout na tlačítko "Hotovo" /"Done" (dále se zobrazí okno oznámení o výsledku operace o nastavení příkazu, pokud oznámení je zadáno v nastaveních).