Tisknout Grafy a Tabulky

V terminále najdete tisknout grafy a některá okna s tabulkovými daty. Pro všechny typy dokumenty jsou příkazy "Tisknout" a také "Náhled tisku" před tisknutím.

"Tisknout" je určeno pro následující okna:

 • "Graf"
 • "Sumární otevřené pozice"
 • "Otevřené pozice"
 • "Příkazy"
 • "Výběr peněžních prostředků"
 • "Signály"
 • "Výkaz o historii účtu"
 • "Výkaz o historii příkazů"

V kontextovém menu každého okna, ve kterém je "Tisknout", jsou přidány příkazy:

 • "Tisknout"
 • "Náhled tisku"

Pro nastavení společných parametrů stránky tisku se používá dialog "Parametry stránky". Tento dialog může být otevřen příkazem hlavního menu: "Soubor" / "Parametry stránky" či tlačítkem z okna "Náhled tisku".

Tisk (či náhled tisku) grafu se provádí s následujícími vlastnostmi:

 • Můžete tisknout všechny prvky grafu (základní graf, indikátory, grafické objekty, linie otevřených pozicí, příkazů a signálů, pokud je zapnuto její zobrazení, atd.).
 • Můžete tisknout přesně tento celý fragment dat, který byl zobrazován v okně "Graf" v moment provádění "Tisknout" či "Náhled tisku";
 • Tisk celého grafu se provádí na jedné stránce;
 • Rozměr tisku je vybírán tak, aby si vepsali do pracovní plochy jedné stránky celý graf po šířce a výšce, přitom vztah mezi vertikálním a horizontálním rozměrem grafu, který je zadán v okně "Graf", je uložen;
 • Rozměrný vztah grafických prvků (rozměry panelů základního grafu a indikátorů, písem)je uložen taktéž, jak v okně "Graf";
 • Barvy a písma grafických prvků jsou stejné, jak i v okně "Graf".

Tisk (či náhled tisku) tabulky se provádí s následujícími vlastnostmi:

 • Tisk se provádí na několikách stránkách;
 • Šíře každého sloupce je vybírán tak, aby si vepsali nejširší význam v tomto slopci (tj. šíře tabulky základního okna je ignorován);
 • Pro tisk se používá písmo se stejným rozměrem, který je zadán v tabulce základního okna. Přitom, pokud přijatá tabulka nezapadá do 1 stránky, se provádí poměrné zmenšení všech rozměrů tabulek (rozměr písma, šíře sloupců, výška řádků), tak, aby přijatý dokument zapadal po šířce do 1 stránky;
 • Na každé stránce se nachází maximální počet plných řádků.