Odblokování pozic

Pro odblokování pozic čili pro algebraické sčítání protisměrných pozic jednoho instrumentu můžete kliknout na tlačítko "Odblok." /"Unlock" v okně seznamu otevřených pozic, vyvolat seznam pozic polemi pro vylučování pozic a označit požadované pozice. Například, označme dvě protisměrné pozice instrumentu #C-BRENT :

Spusťme operaci odblokování pomocí tlačítka "OK" /"Unlock selected" a dostaneme další výsledek:

V důsledku odblokování pozice nákupu #C-BRENT objemem 142.28 a pozice prodeje objemem 100.00 byla vytvářena pozice nákupu objemem 42.28 za cenu otevření stejnou jako cena otevření pozice s velkým objemem (z této pozice byly uloženy spojené příkazy Take profit a Stop loss).