Seznam otevřených pozic

Podívat se na seznam otevřených pozic můžete přes funkci "Open positions" z hlavního menu:

Směr se zobrazuje slovy "buy" pro long pozice a /"sell" pro short pozice. V řádku "price:" se zobrazují cena otevření pozice a aktuální cena instrumentu (pro zavření pozice). Ve spodním řádku se zobrazují úrovně Stop loss, Take profit a režim Trailing stop pro pozice. V pravém sloupci se zobrazují jedinečné číslo obchodu a aktuální výsledky (Zisk/Ztráta) otevřených pozic v měně rovnováhy účtu. Profitní pozice jsou v zelené barvě, ztrátové - v červené.

Seznam otevřených pozic lze třídit pomocí čtvrtého zleva tlačítka ve spodním panelu okna:

Filtr lze provádět pěti charakteristikami: unikátní identifikátor ID obchodu, Směr obchodu, Instrument, Zisk/Ztráta, Objem aktiva.

Navíc, můžete zobrazit seznam otevřených pozic s podmíněným součtem všech pozic pro každý instrument přes funkci "Sum open positions" z hlavního menu.