Vlastnosti účtu

Přes funkci hlavního menu "Account properties" se vyvolá odpovídající okno:

Toto okno obsahuje informace o vlastnostech x účtu: hlavní, obchodní, osobní, kontaktní.