Uživatelská příručka NetTradeX Android

Obchodní terminál NetTradeX Android umožňuje plnohodnotně obchodovat s finančními instrumenty, nastavit příkazy, provádět technickou analýzu grafů, spravovat svůj účet.

Nainstalovat obchodní terminál na Vaše mobilní zařízení můžete přes program "Google Play" ("Play Market"), který je integrován do systému Android. Zadejte do vyhledávacího pole služby název svého brokera nebo název výrobce "NetTradeX". Výběrem aplikace klepněte na tlačítko "Instalovat" ("Install").

 • Připojení k obchodnímu účtu

  Při zapnutí aplikace se před Vámi otevře okno s adresou obchodního serveru a polemi pro uvedení uživatelského jména a hesla vašeho účtu.

 • Nastavení grafu

  Můžete otevřít graf jakéhokoli instrumentu dvěma způsoby:

 • Otevření pozice

  Můžete otevřít pozici s jakýmkoliv z používaných instrumentů následujícími způsoby:

 • Zavření pozice

  Zavřít pozici můžete zvolením v tabulce "Open positions" uzavřenou pozici - otevře se dialogové okno s následujícími funkcemi:

 • Nastavení příkazů

  Můžete nastavit příkaz na jakémkoli z používaných instrumentů následujícími způsoby:

 • Příručka instrumentů

  V okně "Kotace" /"Quotes"/ se pouze zobrazuje podmnožina obchodních instrumentů – tato podmnožina se nazývá "Používané instrumenty" /"Instruments in use"/. Většina těchto dostupných k obchodvání instrumentů se nazývá "Příručka instrumentů" /"Instrument browser"/. Můžete upravit Používané instrumenty odstraněním jednotlivých instrumentů nebo přidáním instrumentů z Příručky, stejně jako změnit umístění instrumentů v seznamu okna "Kotace" /"Quotes"/.

 • Stav účtu

  Podle funkce hlavního menu "Stav účtu" /"Margin analysis"/ se otevírá odpovídající okno:

 • Historie účtu

  Přes funkci hlavního menu "Historie účtu" /"Account history"/ se vyvolá okno "Historie účtu " /"Account history"/ s dříve formovanou historií nebo okno "Filtr historie účtu" /"Account history filter"/ při prvním formování historie. V tomto filtru můžete nastavit rozsah dat pro formování tabulky všech obchodních i bilančních operací na účtu pro zadaný časový rozsah:

 • Historie příkazů

  Podle funkce hlavního menu "Historie příkazů" /"Orders"/ se zobrazí okno "Historie příkazů" /"Orders"/ se dříve vytvářenou historií nebo okno "Filtr historie příkazů" /"Orders history filters"/ při prvním vytváření historie. V tomto filtru můžete zadat následující tři rozsahy dat:

 • Nastavení

  Podle funkce hlavního menu "Nastavení" /"Settings"/ se otevírá okno obsahující menu s různými typy nastavení:

 • Nastavení účtu

  Dle funkce hlavního menu "Nastavení účtu" /"Account properties"/ se otevírá odpovídající okno:

 • Výběr jazyka

  Přes funkce hlavního menu "Jazyk (Language)" /"Language "/ se otevírá okno, kde si můžete vybrat jednu z 10 jazyků obchodního terminálu.