Odblokování pozic

Můžete odblokovat pozice, čili algebraicky shrnovat dvojici různosměrných pozic jednoho instrumentu a v důsledku získat jednu pozici se směrem a otevírací cenou pozice s velkým objemem. Výsledný objem je právě rozdíl objemů původních pozic. Začít proces odblokování můžete následujícími způsoby :

  • klepnout na třetí zleva tlačítko ("Unlock") ve spodním panelu okna "Open positions" - otevře se okno pro výběr z podmnožiny instrumentů, pro které jsou protisměrné pozice.
  • klepnout na řádek instrumentu v okně "Open positions" a v kontextovém menu vybrat funkci "Unlock positions" - otevře se okno pro odblokování páru pozic pouze pro zvolený instrument.

Při prvním způsobu se otevírá následující okno (v příkladu jsou dva instrumenty s protisměrnými páry pozic - #C-BRENT и AUDUSD):

Vyberme #C-BRENT, zaškrtneme dvě protisměrné pozice tohoto instrumentu a klepneme na tlačítko "OK" - otevře se okno s parametry předchozí operace odblokování:

Pro provedení této operace klepněte na tlačítko "OK" (nebo "Cancel" pro zrušení) - otevře se okno s oznámením o provedených akcích a výsledku:

V důsledku odblokování byla z pozice prodeje #C-BRENT s objemem 125.70 a z pozice nákupu s objemem 100.00 vytvořena pozice prodeje s objemem 25 .