Nastavení

Podle funkce hlavního menu "Nastavení" /"Settings"/ se otevírá okno obsahující menu s různými typy nastavení:

Funkce "Používané instrumenty" /"Instruments in use"/ a "Příručka instrumentů" /"Instrument browser"/ byly již posuzovány v předchozích hlavách Manuálu. Funkce "Změnit heslo" /"Change password"/ a "Změnit telefonní číslo" jsou /"Change phone password"/ pochopeny intuitivně.

1. Nastavení "Obchodování" /"Trade"/

Podle funkce "Obchodování " /"Trade"/ se otevírá odpovídající okno:

Parametry se zde zadávají ve vychozím nastavení, které se uplatňují v dialogu otevírání pozice.

Můžete ovládat režim lock /"Lock"/. Ovládání probíhá následujícím způsobem:

  • je-li zaškrnuto na parametru "Používat locky" /"Use locks"/ můžete během Vašich obchodů využívat režimu "Lock" /"Lock"/ zadáním nebo odpojením tohoto režimu v každé konkrétní transakci;
  • je-li zaškrnuto na parametru "Používat locky" /"Use locks"/ můžete během Vašich obchodů využívat režimu "Lock " /"Lock"/.

Máte-li několik pozic jedním směrem (Buy nebo Sell) a obchodujete opačným směrem bez režimu "Lock" /"Lock"/, pak zpočátku zadaný objem se sčítá s nejziskovější pozicí a pak nestačil-li objem pozic, a poté nestačil-li objem této pozice, zbývající objem se sčítá s další ziskovou pozicí a td.. Sčítání zde označuje algebraický součet (s ohledem na znamenku), čili například při sčítání různoměrných obchodů a pozic se stejným objemem tato pozice se přirozeně uzavírá; а jsou-li objemy různé zůstává odpovídající pozice s objemem rovným zůstatku od této operace.

2. Nastavení "Různé" /"Miscellaneous"/

Podle funkce "Různé" /"Miscellaneous"/ se otevírá odpovídající okno:

V tomto okně lze nastavit režim o výsledcích transakcí, zkontrolovat obnovení, zadat hloubku grafické historie pro grafy.

Režim "Uložit intervál grafu ke každému interválu" /"Save chart interval for each instrument"/ funguje následujícím způsobem:

  • není-li zaškrnuto při otevírání grafu dle instrumentu ve výchozím nastavení se zvolí intervál grafu (timeframe) předchozího vytváření grafu na jakémkoliv instrmentu;
  • je-li zaškrnuto poté se pro každý instrument ukládá intervál grafu předchozího vytváření grafu tohoto instrumentu a graf se ve výchozím nastavení vytváří dle tohoto zapamatovaního interválu.

3. Nastavení "Loginy" /"Logins"/

Podle funkce "Loginy" /"Logins"/ se otevírá okno, ve kterém můžete upravit seznam svých účtů: