Odstranění a úprava příkazů

Odstranění příkazu

Můžete příkaz odstranit zvolením v tabulce "Orders" se změněným příkazem - vyvolá se dialogové okno s následujícími funkcemi:

Vyberte si funkci "Delete Order" - vyvolá se okno se žádostí o potvrzení odstranění příkazu:

Pro odstranění příkazu klepněte na tlačítko "Yes".

Úprava příkazu

Můžete upravit příkaz zvolením v tabulce řádek "Orders" se změněným příkazem a ve vyvolaném dialogovém okně vyberte funkci "Edit Order" - vyvolá se okno s parametry příkazu:

Můžete změnit jakékoli parametry tohoto příkazu a pro realizaci změn klepněte na tlačítko "OK".