Informační okno "Novinky"

Informační okno "Novinky" se objevuje z bodu základního menu "Zobrazení".

Ve výchozím nastavení v obchodním terminále doručení novinek je vypnuto. Zapnout doručení novinek je možno přes menu

"Nastavení" - "Terminál" - "Novinky".

V otevřeném okně dialogu lze zapnout novinky, zadat režim automatického prodloužení o prohlášení, zadat parametry uložení novinek (platnost uložení a maximální počet uložených novinek) а také počet stažených novinek při připojení.

Okno "Novinky" je pořád doplňováno novými novinkami. Okno "Novinky" se může skládat ze dvou částí. V horní části jsou řádky s novinkami, v každém řádku je jedna novinka: čas, název, poskytovatel, jazyk. V nížní části okna je celý text novinek. A take, dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na řádku bude otevřen text s celým textem novinek.
Kontextové menu, které je otevřeno kliknutím pravým tlačítkem myši v okně "Novinky",obsahuje funkce:

  • Obsah novinky – otvírá se text s celým textem novinek;
  • Zobrazit obsah novinky –režim zobrazení druhé části okna;
  • Odstranit všechny novinky;
  • Zvolit poskytovatelů novinek;
  • Zvolit jazyky novinek ;
  • Tisknout;
  • Náhled tisku;
  • Sloupce – postavit, zobrazit nebo skrýt sloupce;
  • Nastavení novinek.  • Novinky jsou k dispozici, pokud Equity převyšuje $0.00.