Zpráva historie příkazů

Pro formování Zprávy historie příkazů pro zadaný časový intervál v záložce „Přehled“ terminálu si vyberte funkci „Zpráva historie příkazů“.

Otevírá se dialogové okno „Filtr historie příkazů“. V tomto okně můžete zadat rozsahy dat formování tabulky operací s příkazy za uvedené časové intervály: v bloku „Rozmístěn“ – pro příkazy nastavovaných v zadaném rozsahu, v bloku „Aktivován“ – pro příkazy aktivovaných v zadaném rozsahu, v bloku „Zavřen“ – pro příkazy přijatých a provedených v zadaném rozsahu. Navíc, tabulku je možné filtrovat pomocí výběru typu příkazu v bloku "Тyp" a přehledu operací s příakazem v bloku „Stav“. V bloku "Poslední" je možní zadat maximální počet posledních zobrazených záznamů.

Po kliknutí tlačítka „OK“ otevře se okno se zprávou historie příkazů:

Je třeba poznamenat, že nastavované příkazy, které jsou ve stavu Čekání, nezobrazují se ve zprávě. V této zprávě jsou zahrnuty činnosti s příkazy. Příkazy ve stavu Čekání najdete v tabulce „Příkazy“ obchodního terminálu. Dále je možné tuto tabulku třídit podle libovolného sloupce kliknutím na název tohoto sloupce.

Na okně zprávy pravým tlačítkem myši můžete vyvolat kontextové menu s pěti skupinami užitečných funkcí:

  • filtrace a obnovení zprávy, stejně jako sjednání příkazů pro spojené skupiny (např. bude-li odstraněn čekající příkaz s příkazy Take profit a Stop loss, pak tyto záznamy tří příkazů budou seskupeny společně);
  • vyvolání dialogů transakcí a zobrazení grafu, bylo-li vyvolání menu na řádku odpovídajícího finančního instrumentu;
  • náhled před tiskem;
  • nastavení tabulky zprávy;
  • export zprávy do souboru s rozšířením .csv