Uživatelská příručka NetTradeX iOS

Obchodní terminál NetTradeX iOS umožňuje plnohodnotně obchodovat finančními instrumenty, nastavit příkazy, provádět technickou analýzu grafů, ovládat svými účty.

Nainstalovat obchodní terminál na Vašem mobilním zařízení můžete pomocí vestavěného v operačním systému "App Store" ("Play Market"): zadejte ve vyhledávacím poli servisu název výrobce "nettradex corp." a stáhněte si (nebo obnovte) aplikaci.

 • Připojení k obchodnímu účtu

  Při vyvolání aplikace před Vámi se otevře úvodní obrazovka s polemi pro zadání loginu ze seznamu loginů (seznam se vyvolává šipkou na pravé straně řádku "Login" / "Login") a hesel zvoleného loginu (účtu), stejně jako úvodní obrazovka s několika funkcemi.

 • Kotace

  Přes vložku "Obchod" /"Trading" (hlavní menu dole na obrazovce) se otevírá okno "Kotace" /"Quotations":

 • Seznam otevřených pozic

  Přes vložku "Portfolio" /"Portfolio" (hlavní menu dole na obrazovce) se otevírá okno, ve kterém pomocí tlačítka "Pozice" /"Positions" můžete otevřít seznam otevřených pozic:

 • Seznam příkazů

  Přes vložku "Portfolio" /"Portfolio" (hlavní menu dole na obrazovce) se otevírá okno, ve kterém pomocí tlačítka "Příkazy" /"Orders" můžete otevřít seznam nastavených příkazů:

 • Jak otevřít graf

  Otevřít graf instrumentu můžete kliknutím na řádek s instrumentem v okně "Kotace" /"Quotations". Příklad grafu:

 • Otevření pozice

  Otevřít pozici můžete kliknutím na řádek s požadovaným instrumentem v okně "Kotace" /"Quotations" (toto okno lze vyvolat přes záložku "Obchodování" /"Trading") – zobrazí se okno grafu tohoto instrumentu. V dolním panelu okno grafu klikněte na tlačítko "Transakce" /"Market" – v dolní polovině obrazovky se zobrazí doplňkové okno s polemi pro parametry transakce:

 • Uzavření pozice

  Můžete uzavřít pozici kliknutím na řádek s požadovaným instrumentem v okně seznamu otevřených pozic (toto okno lze vyvolat přes záložku "Portfolio" /"Portfolio" --> "Pozice" /"Positions") – zobrazí se okno s grafem a v dolní polovině obrazovky – doplňkové okno s polemi parametrů obchodů se dvěma tlačítky:

 • Odblokování pozic

  Pro odblokování pozic čili pro algebraické sčítání protisměrných pozic jednoho instrumentu můžete kliknout na tlačítko "Odblok." /"Unlock" v okně seznamu otevřených pozic, vyvolat seznam pozic polemi pro vylučování pozic a označit požadované pozice. Například, označme dvě protisměrné pozice instrumentu #C-BRENT :

 • Nastavení příkazu

  Nastavit příkaz můžete kliknutím na řádek s požadoványm instrumentem v okně "Kotace"/"Quotations": (toto okno lze vyvolat v záložce "Obchodování " /"Trading") - zobrazí se okno grafu tohoto instrumentu . Ve spodním panelu okna grafu si vyberte typ příkazu kliknutím na tlačítko s příslušným názvem typu.

 • Úprava a odstranění příkazu

  Můžete odstranit příkaz kliknutím na řádek s požadovaným instrumentem v okně se seznamem nastavených příkazů (toto okno lze otevřít v záložce "Portfolio" /"Portfolio" --> "Příkazy" /"Orders") – otevře se okno s grafem a v dolní polovině obrazovky – dodatečné okno s polemi pro parametry příkazu a dvěma tlačítkami:

 • Historie účtu

  Přes záložku "Historie " /"History" (hlavní menu dole obrazovky) a tlačítko "Účet" /"Account" (na horním panelu zobrazeného okna) se zobrayí okno s historií účtu. Pro nastavení parametrů historie účtu je nutné zvolit funkci "Filtr" /"Filter" (vpravo nahoře) - zobrazí se okno "Filtr" /"Filter":

 • Historie příkazů

  Přes záložku "Historie" /"History" (hlavní menu dole obrazovky) a tlačítko "Příkaz" /"Orders" (na horním panelu zobrazeného okna) se zobrazí okno s historií příkazů na účtu. Pro nastavení parametrů historie příkazů je nutné zvolit funkci "Filtr" /"Filter" (vpravo nahoře) - zobrazí se okno "Filtr" /"Filter":

 • Používané instrumenty

  V okně "Kotace" /"Quotations" se nezobrazují kotace všech instrumentů, a jenom podmnožina používaných instrumentů. Tato podmnožina lze změnit kliknutím v tomto okně funkci "Změnit" /"Edit" (vpravo nahoře) – zobrazí se okno se seznamem těchto insturmentů (záložka „Používané instrumenty" /"Current"):

 • Nastavení

  Přes záložku "Nastavení" /"Platform" (hlavní menu dole obrazovky) se otevře okno "Nastavení" /"Platform":