Uživatelská příručka NetTradeX Mobile

 • Obchodování na platformě NetTradeX Mobile

  Obchodní terminál poskytuje široké možnosti pro otevření a zavření pozic na měnové páry, nastavení různých příkazů, vedení účtu a historii účtu.

 • Založení demo účtu na NetTradeX Mobile

  Pro otevření Demo účtu je třeba stáhnout, nastavit a spustit mobilní obchodní terminál.

 • Jak aktivovat účet: NetTradeX Mobile

  Zvolil jste teda nastavení programu obchodního terminálu NetTradex.exe .

 • Informační okna a nastavení: NetTradeX Mobile

  Aktuální pozice a příkazy jsou zobrazeny v informačních oknech – “Positions”, “Sum positions", “Orders”. Výkazy (historie operací a příkazů) jsou formovány z menu “Tools” (v dolní části obrazovky) s funkcemi “Account history…” a “Order history…”. Žádosti o výběr prostředků uživatel formuje v okně “Withdrawal”. Tato okna jsou zobrazeny odpovídajícími zálozkami od horizontálního seznamu v nižní části obrazovky. Nastavení terminálu se provádějí příkazem “Setting” menu “Tools”. Grafy jsou zobrazeny a nastaveny tlačítkem “Chart” v dolní části obrazovky. Když graf je vytvoře0, to v seznamu oken se objevuje i záložka "Chart".

 • Otevírání a zavírání pozic

  Pozice se otvírá přes kontextové menu na řádku s vybraným měnovým párem příkazem “Make deal” z okna “ Quotes” nebo z jiných informačních oken a také s ikonou v dolní části obrazovky.

 • Nastavení příkazů k pozicím

  Pokud chcete, aby se pozice zavřela automaticky pri dosahování zadané úrovně ceny, je třeba připojit k pozici speciální příkazy. Kdy pozice se zavří s výdělkem při dosahování zadané ceny, příkaz se nazývá “Take profit”, a kdy pozice se zavří se ztrátou při dosahování zadané ceny, je ”Stop loss”. Je možno zadat oba příkazy či jenom jeden.

 • Nastavení příkazů

  Pozici lze otevřít ne podle aktuálních cen, ale pomocí předem nastaveného čekajícího příkazu. Když kotace měnového páru dojde do úrovně příkazu, pozice bude automaticky otevřena.

 • Otevírání grafů

  Pro otevření grafu je třeba klepnout na tlačítko “Chart” v dolní části obrazovky: otočí se kontextové menu, v kterém lze zadat měnový pár ( funkce “Currency”), doba ( funkce “Interval”) a typ poskytování ( funkce “Type”) – při výběru některé z těch parametrů na obrazovce bude zobrazen graf.

 • Výběr režimu: Rovnováha a Blokování

  Při otevření pozice jak podle trhu, tak i podle dříve vyloženého příkazu je třeba brát v úvahu režim provádění transakce. V obchodním terminále jsou dva režimy- vyvažování a blokování.